Jedna z troch žien v EÚ bola obeťou násilia

Brusel 5. marca (TASR) – Jedna z troch žien žijúcich v EÚ bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov. Vyplýva to z dnes zverejnenej štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni.

Ide o najväčší prieskum, aký kedy FRA uskutočnila. Podľa jeho záverov bolo obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia 62 miliónov žien v EÚ po dovŕšení veku 15 rokov, pričom jedna žena z 20 v únii bola znásilnená.

Štúdia FRA sa zakladá na svedectvách žien z 28 členských krajín EÚ a obsahuje výpovede približne 42.000 respondentiek vo veku od 18 do 74 rokov. Svedectvá boli zaznamenané v rámci individuálnych rozhovorov v období od marca do septembra 2012.

"Musíme konať. Príliš veľa žien v Európe trpí. Čísla, ku ktorým sme sa dopracovali, nemôžu a jednoducho nesmú byť ignorované," uviedol riaditeľ FRA Morten Kjaerum po zverejnení výsledkov štúdie.

Najvyššia miera svedeckých výpovedí o násilí na ženách bola zaznamenaná v krajinách severnej Európy. V Dánsku viac ako jedna z dvoch opýtaných žien (52 percent) priznala, že bola obeťou tohto druhu násilia. Nasleduje Fínsko (47 percent), Švédsko (46 percent) a Holandsko (45 percent).

Oproti tomu sú krajiny južnej Európy, ktoré vykazujú nižšiu mieru násilia na ženách, keď v Španielsku, ale aj na Cypre a na Malte, sa za obete fyzického alebo sexuálneho násilia označilo iba 22 percent žien. Ešte nižšia miera (20 percent) bola zaznamenaná v Rakúsku a najmenej žien sa za obete násilia označilo v Poľsku (19 percent).

Podľa FRA existuje viacero faktorov, ktoré môže vysvetliť také rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Napríklad rovnosť žien a mužov, typická pre severoeurópske krajiny, dovoľuje ženám otvorene a ľahšie hovoriť o násilí a verejne kritizovať tento jav.

Agentúra EÚ priznáva, že chýbajú porovnateľné údaje z minulosti, aby bolo možné vyvodiť prípadné zmeny k lepšiemu či horšiemu. Ide totiž o prvú štúdiu takéhoto rozsahu a aj preto riaditeľka odboru FRA pre slobodu a spravodlivosť Joanna Goodeyová navrhla, aby sa takáto štúdia na pôde EÚ opakovala každé štyri alebo päť rokov.

Agentúra vyzvala členské štáty EÚ, aby ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu z mája 2011, ktorý je známy ako Istanbulský dohovor.

Z členských štátov EÚ zatiaľ tento medzinárodný dohovor ratifikovali iba Portugalsko, Rakúsko a Taliansko. Z ostatných európskych štátov tak urobili aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

Ide o prvý európsky právny nástroj na vytvorenie komplexného právneho rámca na ochranu žien pred všetkými formami násilia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon