Slováci sa stavajú k atómovej energii pozitívne

Brusel 29. apríla (TASR) – Slováci považujú atómovú energiu za takú, ktorá prináša pre ich životy viac pozitív ako negatív, najväčšími jej odporcami sú v rámci európskej dvadsaťsedmičky Gréci. Vyplýva to z dnes zverejneného prieskumu Eurobarometra.

Zbieranie údajov prebehlo v septembri minulého roka, na Slovensku sa na ňom zúčastnilo 1029 respondentov. Vo vzťahu k nukleárnej energii ju viac obyvateľov EÚ berie záporne, 51 % si myslí, že negatíva prevažujú nad pozitívami, kým 35 % si myslí opak. Odlišný názor majú Slováci, 52 % opýtaných má pocit, že úžitok prevažuje nad rizikami (43 % ju považuje skôr za druh výroby energie, kde pozitíva sú v tieni negatív). Viac ľudí než na Slovensku sa priklonilo k benefitom atómovej energie len v Českej republike a rovnaký podiel jej "fanúšikov" je vo Švédsku. Naproti tomu si zo slovenských respondentov až 58 % myslí, že prítomnosť atómovej elektrárne v krajine predstavuje nejaký až veľký risk pre ich rodinu, čo je 6. najvyšší podiel v EÚ.

Nukleárna energia je prostriedkom pre tú-ktorú krajinu, aby bola menej závislá na zemnom plyne, rope či uhlí, to si myslí 68 % všetkých respondentov a 82 % Slovákov (tretí najvyšší podiel zo štátov EÚ). Sedemdesiatjeden percent Slovákov si myslí, že existencia jadrovej energie zabezpečuje lepšiu konkurenciu a väčšiu stálosť cien na trhu energie, to isté si myslí len 51 % občanov EÚ.

Z hľadiska dôrazu na nukleárnu energiu pri štátnom plánovaní, zhodne ako pred 3 rokmi, 73 % Európanov mieni, že jej súčasný pomer na celkovej výrobe energie by bolo treba znížiť alebo zachovať súčasný stav. Asi polovica Slovákov (51 %) je za nezmenený výrez jadrovej energie v "energetickom koláči" krajiny, za jej redukciu je 25 %. Najvyššia podpora pre zvýšenie dôležitosti atómovej energie je v krajinách, ktoré sa len chystajú postaviť svoje prvé atómové elektrárne – Poľsko (30 %) a Estónsko (29 %).

Takmer 3/4 Slovákov (72 %) veria orgánom, ktoré sú zodpovedné za bezpečné narábanie s atómovou energiou, väčšiu dôveru majú autority len v Švédsku, Fínsku a ČR. Firmám, ktoré vyrábajú takúto energiu, dôveruje 70 % Slovákov, v porovnaní napríklad s Rakúšanmi (48-%, resp. 72-% nedôvera) a Grékmi (74 % a 88 %) je to výrazný rozdiel.

Slováci spoločne s Grékmi dopadli najhoršie vo vedomostiach o atómovej energii, keď pri štyroch jednoduchých tvrdeniach mali povedať, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Viac než jedna tretina percepcií od respondentov bola nesprávna (správne 54 %), najlepšie sa v problematike vyznajú Belgičania (68/25) a Fíni (68/23).

Dôležitým výstupom prieskumu je aj to, že názor na budúcnosť -riešenie narábania s rádioaktívnym odpadom zjednocuje obyvateľov Európskej únie. Až 82 % z nich si želá, aby sa o probléme rozhodovalo na úrovni EÚ a považovali by legislatívne riešenie za užitočné. Najväčšia zhoda v prospech zjednotených pravidiel narábania s rádioaktívnym odpadom v rámci únie je na Cypre (93 %), nasledujú Maďarsko, Holandsko a Slovinsko (90 %), Slováci tento nápad podporujú tiež (88 %), najmenej sa stretol s pochopením u Rakúšanov (59 %).

(spravodajca TASR Silvester Balog) pop