Slovensko pri vydávaní modrých kariet nezaostáva

Bratislava 16. februára (TASR) – Od minulého roka je vo väčšine európskych krajín vrátane Slovenska zavedená tzv. modrá karta, ktorá sa vzťahuje na zamestnávanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z  krajín mimo EÚ. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa požiadavkami na jej udelenie radia medzi európsky priemer. Vyplýva to z porovnávacej imigračnej štúdie spracovanej poradenskou spoločnosťou Deloitte Legal.

"Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní," vysvetlil advokát spoločnosti Róbert Minachin. Systém modrých kariet má podporiť migráciu takýchto zamestnancov v európskom priestore, a to zavedením zjednodušených imigračných procesov.

Istým obmedzením môže byť, že zamestnanec po jej získaní môže pracovať len v tej v krajine, ktorá mu modrú kartu vydala. "Napriek tomu je modrá karta krokom k harmonizovanejšej európskej migračnej politike a prináša pozitívny vplyv," domnieva sa advokátka Deloitte Legal Miroslava Terem Greštiaková.

"Prilákanie kvalifikovaných pracovníkov je dôležité, pretože v dlhodobom horizonte majú veľkú pridanú hodnotu v rámci hospodárskeho rozvoja. Prítomnosť kvalifikovaných pracovníkov je tiež kľúčová z hľadiska udržania konkurencieschopnosti krajiny," dodala Greštiaková.

Štúdia ukazuje, že imigračný proces je najrýchlejší vo Fínsku, Portugalsku a Belgicku (2 až 3 týždne), pričom v Rakúsku, Španielsku a Taliansku môže naopak trvať až štyri mesiace. V priemere trvá vybavenie rozhodnutia o vydaní modrej karty v EÚ 5 až 6 týždňov. Na Slovensku by príslušné inštitúcie mali rozhodnutie o modrej karte vydať do 30 dní od podania žiadosti.

Požiadavka na minimálnu mzdu je pri modrej karte 1,5-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Povolenia na pobyt zvyčajne platia 12 alebo 24 mesiacov a vo väčšine prípadov ich možno predĺžiť. Na Slovensku môže mať takýto typ povolenia až trojročnú platnosť a možno ho opätovne predĺžiť o ďalšie tri roky. Z tohto pohľadu sa javí Slovensko ako progresívne v porovnaní s inými krajinami EÚ.

Krajinou s najefektívnejšou a najprijateľnejšou imigračnou politikou pre vysokokvalifikovaných imigrantov je podľa analýzy Deloitte Legal Belgicko, ktoré je mimoriadne atraktívne vďaka rýchlosti a podmienkam udelenia modrej karty.

pak vjo