PRIESKUM ÚV: Eurofondy sú prospešné pre viac ako polovicu Slovákov

Bratislava 9. februára (TASR) – Eurofondy sú prospešné pre viac ako polovicu Slovákov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý zrealizoval Úrad vlády (ÚV) SR, o úrovni povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ na Slovensku na konci programového obdobia 2007 až 2013. Cieľovými skupinami prieskumu boli verejnosť, komerčný sektor a mimovládne organizácie.

Podobný prieskum sa realizoval aj v rokoch 2008 a 2011.

V segmente verejnosť pozostávala výberová vzorka z 500 respondentov vo veku 15 až 79 rokov. Na prieskume sa zúčastnilo 54 % žien a 46 % respondentov tvorili muži.

„Oproti údajom v roku 2011 výrazne vzrástol podiel respondentov, ktorí síce vedia, že EÚ poskytuje finančné prostriedky na rozvoj, ale nevedia o tom nič bližšie. Výrazne vzrástlo najmä povedomie o štrukturálnych fondoch EÚ. Ďalším výrazným pozitívom je skutočnosť, že viac ako polovica respondentov považuje činnosť fondov za skôr prospešnú, čo predstavuje nárast oproti minulým rokom o tri až štyri percentuálne body (p. b.),“ spresnil tlačový odbor ÚV SR.

Až 83 % opýtaných Slovákov má podľa prieskumu pocit, že EÚ pomáha Slovensku, čo je oproti roku 2011 mierny nárast. Takmer polovica účastníkov prieskumu považuje úroveň informácií o novom programovom období „za veľmi a skôr dobrú“.

Z hľadiska konkrétnych fondov, respektíve ich názvov, najvyššiu znalosť vykazuje Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (84 %). Druhým v poradí je Európsky fond regionálneho rozvoja (74 %). Z pohľadu konkrétnych financovaných oblastí má najviac ľudí povedomie o možnosti financovania rozvoja obcí a regiónov (83 %), budovania ciest a diaľnic (80 %) i vzdelávania (77 %).

„Podiel ľudí, ktorí nepoznajú Národný strategický referenčný rámec SR, sa oproti údajom z prieskumu v roku 2011 znížil o 8 p. b. z 92 % na 84 %. Avšak len jedno percento populácie vie presne určiť, čo tento pojem znamená,“ dodal ÚV SR.

jal gl