Prístavy Benátky a La Spezia ozelenejú

Rím, 2. február 2010 – Benátky a La Spezia sa stanú „zelenými prístavmi“: spolu s prístavom Civitavecchia prvými, v ktorých budú použité najlepšie dostupné technológie na poli energetiky. Paolo Costa, predseda Správy prístavu v Benátkach, a Lorenzo Forcieri, predseda Správy prístavu v La Spezia, a Fulvio Conti, generálny riaditeľ skupiny Enel, dnes v Ríme podpísali memorandum o porozumení s cieľom znížiť prevádzkové emisie týchto dôležitých talianskych prístavov.

Prvou úlohou bude vypracovať štúdiu zásobovania prístavných mól elektrickou energiou potrebnou pre napájanie kotviacich lodí, najmä veľkých námorných lodí – v podstate veľkých plávajúcich miest s tisícmi obyvateľov, aby počas kotvenia v prístave nevypúšťali emisie zo svojich naftových generátorov.

Podobné systémy napájania už fungujú v Severnej Amerike v Los Angeles, Seattle, Juneau a Vancouveri; v európskych prístavoch v Göteborgu a Lübecku, v ďalších prístavoch po celom svete sa pripravujú podobné projekty. V porovnaní s generátormi námorných plavidiel dokážu technológie využívané energetickým priemyslom znížiť emisie oxidu uhličitého v prístave až o 30% a emisie oxidov dusíka o 95%, pričom je potrebné vziať do úvahy aj absolútnu elimináciu akustického znečistenia – hluku z palubných generátorov. Spoločnosť Enel už podobný projekt uskutočnila v prístave Civitavecchia, ktorý sa stal prvým zeleným prístavom v Stredozemnom mori.

Podpísanie memoranda o porozumení predpokladá dodávku širokého spektra služieb, ktoré sú prínosom pre životné prostredie: štúdia možností dopravy elektromobilmi, rozvoj fotovoltických a veterných zdrojov elektriny v lokalite prístavov, osvetlenie a nasvecovanie svetlami na báze led diód, to všetko zvyšuje energetickú efektívnosť prístavov.

Zvláštne pracovné skupiny budú v najbližších mesiacoch poverené presným vyčíslením nákladov, vypracovaním harmonogramu a jednotlivých procedúr projektu. Koordinátorom je divízia Enel Ingegneria e Innovazione (Enel Engineering & Innovation), spolupracujúca s ďalšími firmami skupiny Enel.