Prístupová zmluva Chorvátska už klope na dvere

„Tri kapitoly boli dnes provizórne uzavreté“, oznámil Vladimír Drobnjak hlavný chorvátsky vyjednávač po skončení ôsmej konferencie, ktorá sa venovala otázkam vstupu Chorvátska do Európskej únie.

Tromi kapitolami, ktoré Chorvátsko uzavrelo boli finančné služby (kapitola č. 9), energetika (kapitola č. 15) a ochrana spotrebiteľa a zdravia (kapitola č. 28.). „Zvýšili sme tak počet predbežne uzavretých kapitol na 15,“ doplnil Drobnjak.

Hlavný vyjednávač tiež prezradil, že očakáva konanie ďalšej konferenciu na budúci mesiac. „Dúfame, že otvoríme ešte kapitolu č. 13, ktorá sa týka problematiky rybolovu, kapitolu č. 31 o spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politike. Okrem toho môžu byť ďalšie dve kapitoly predbežne uzavreté“, dodal. Jedná sa o voľný pohyb a služieb (kapitola č. 13 a sociálnu politiku a zamestnanosť (kapitola č. 19).

Chorvátsko očakáva, že bude uzavretých celkovo 17. kapitol a ďalšie kapitoly (z celkového počtu 35) budú otvorené pred koncom roku.  Otvorenie ďalších dvoch kapitol, teda súdnictva a základných práv (kapitola č. 23) a politika hospodárskej súťaže  (kapitola č. 8), bude záležať na tom, akým spôsobom bude Chorvátsko spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (EurActiv.sk: Chorváti musia vytiahnuť kostlivcov zo skrine).

Začiatok rokovaní v kapitole hospodárska súťaž je spojené s otázkou štátnej pomoci v lodiarenskom priemysle.

„Dúfame, že s toľkými uzatvorenými kapitolami sme splnili podmienky, na začatie činnosti pracovnej skupiny v rade EÚ. Tá by mala vypracovať prístupovú zmluvu“, povedal Drobnjak. Zástupca švédskeho predsedníctva Per Sjorergene minulý týždeň (26. novembra) v Štrasburgu povedal: „Ak Chorvátsko dosiahne skutočný pokrok, zvoláme ad hoc pracovnú skupinu, aby začala prípravu prístupovej zmluvy na základe návrhu, o ktorý sa postará nová Európska komisia“.

Chorvátsky hlavný vyjednávač by bol rád, aby jeho krajina ukončila rokovania vo všetkých kapitolách do konca roka 2010. Členom EÚ by sa tak mohla stať v roku 2011 alebo 2010, keď všetky 27 členských štátov ratifikuje prístupovú zmluvu.

Prístupové rozhovory Chorvátska boli odblokované po tom, čo slovinský parlament odobril dohodu o arbitráži, ktorá by mala ukončiť dlhodobý hraničný spor.