Prístupové rozhovory Chorvátska pokročili

Minulý týždeň Chorvátsko uzavrelo kapitoly o voľnom pohybe kapitálu, dopravnej politike a inštitúciách. Doteraz tak Záhreb predbežne uzavrel 25 kapitol a musí ešte ukončiť deväť riadnych kapitol plus oblasť „ostatné témy“.

Kapitoly „inštitúcie“ a „ostatné témy“ sa svojím jadrom líšia od ďalších oblastí. Neobsahujú žiadnu európsku legislatívu, ktorú majú štáty zohľadniť vo vlastných zákonoch.

Oblasť „inštitúcie“ určuje ako bude Chorvátsko zastúpené v inštitúciách EÚ. „Ostatné témy“ sa zaoberajú opatreniami, ktoré bude zavedené po tom, čo sa vyjasní celková podoba prístupových rozhovorov.

V kapitole o „voľnom pohybe kapitálu“ získalo Chorvátsko dôležité prechodné obdobie, ktoré odkladá voľný predaj poľnohospodárskej pôdy občanom EÚ. Táto výnimka bude trvať sedem rokov po vstupe Chorvátska do Európskej únie. Po siedmych rokoch môže Chorvátsko požiadať i predĺženie tohto obdobia na ďalšie tri roky. Aby tejto požiadavke EÚ vyhovela, musí byť podložená silnými argumentmi.

Podobné sedemročné prechodné obdobie si vyrokovali aj všetky východoeurópske krajiny. Má sa tým zabrániť bohatým európskym investorom v skupovaní rozsiahlych výmer úrodnej pôdy v chudobnejších členských štátoch.

V „dopravnej politike“ boli prijaté opatrenia na ochranu európskych prepravcov pred chudobnejšími „kabotážnymi“ službami, ktoré by mohli ponúkať chorvátske dopravné spoločnosti. Takzvaná kabotáž označuje prepravu tovarov alebo osôb v rámci jednej krajiny dopravcom, ktorý v tejto krajine nie je registrovaný.

Z 35 kapitol bolo už 34 otvorených a 25 predbežne uzavretých. Po tom, čo Európska komisia zverejní každoročnú správu o chorvátskom pokroku smerom k únijnému členstvu sa bude ešte tento rok konať prístupová konferencia, ktorá by mala celý prístupový proces posunúť dopredu.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso 25 októbra uviedol, že kapitola o súdnictve a základných právach bude skutočným testom chorvátske pripravenosti na členstvo. Varoval tiež, že chýbajúce reformy v tejto oblasti by mohli o niekoľko mesiacov oddialiť dokončenie rozhovorov.

Diplomati tiež uviedli, že pred uzavretím prístupových rozhovorom bude Chorvátsko musieť presvedčiť európske krajiny, že plne spolupracuje s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

Chorvátsko podalo prihlášku do EÚ v roku 2003 a verí, že prístupové rozhovory budú zavŕšené za maďarského predsedníctva na jar 2011. Podpis prístupovej zmluvy by ešte mohla oddialiť zmena základných európskych zmlúv, ktorú presadzuje nemecká kancelárka Angela Merkelová spolu s  francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym.