Profil spoločnosti Orange Slovensko

Orange Slovensko, a.s.

Orange Slovensko je priekopníkom v uplatňovaní postupov spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. Je viacnásobným držiteľom viacerých ocenení v oblasti korporátnej spoločenskej zodpovednosti. Je dvojnásobným držiteľom ocenenia Hlavná cena Via Bona Slovakia pre veľké podniky za stratégiu zodpovedného podnikania a tiež Ceny za dlhodobé partnerstvo za úspešnú spoluprácu s občianskym združením Návrat, ktorú udeľuje Nadácia Pontis. Ide o ocenenie podnikateľského subjektu za nekomerčnú spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktorá rozvíja spoločnosť, podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc, bdie nad ochranou ľudských práv a životného prostredia. Za svoju rodinnú politiku získal opakovane ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, ktoré udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tradičnou a zároveň najstaršou oblasťou spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Orange Slovensko je charita a filantropia, ktorej sa systematicky venuje od roku 1998. Prostredníctvom vlastného neinvestičného fondu Konta Orange sa zameriava na  podporu vzdelávacích a voľnočasových aktivít, regionálneho rozvoja a minoritných skupín.  Dlhodobo spolupracuje s občianskym združením Návrat, ktoré sa venuje téme náhradnej rodinnej starostlivosti a transformácii detských domovov. Spolu s Asociáciou komunitných nadácií realizuje program Klub darcov zameraný na podporu regionálneho rozvoja. Za zmienku však stojí aj program Darujte Vianoce, ktorý realizuje už od roku 2002.  Ide o mozaiku príbehov ľudí, ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkej životnej situácii, ktorým vďaka finančnej podpore Konta Orange sprostredkovali chvíle vianočnej radosti.

Budovanie kultúry individuálneho darcovstva je dlhodobou súčasťou stratégie spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Orange Slovensko. K napĺňaniu tohto cieľa významne prispeli mobilné finančné zbierky, ktoré majú na Slovensku tradíciu už od roku 2001, kedy Orange v spolupráci s Ligou proti rakovine zrealizoval prvú mobilnú finančnú zbierku v SR. Vznikol tým úplne nový, rýchly, pohodlný a transparentný spôsob prispievania na charitatívne účely prostredníctvom mobilného telefónu. Teší nás, že sa nám z mobilných zbierok podarilo na Slovensku vytvoriť nielen tradíciu ale aj obľúbený spôsob, ako prostredníctvom mobilu pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Kľúčovým faktorom úspechu našich zbierok je sila a dôvera v našu značku. Po šesťročných skúsenostiach s prevádzkovaním mobilných zbierok sme chceli  poskytnúť ďalší impulz pre ich rozvoj. A preto  všetky mobilné zbierky v sieti Orange označujeme symbolom zeleno-oranžového štvorlístka s logom Zbierame pre šťastie, aby tak boli ešte viac identifikovateľné. Označenie zbierky štvorlístkom je pre ľudí zárukou, že sa ich finančné prostriedky dostanú tam, kde sú určené a pomôžu ľuďom v núdzi.  Spoločnosť Orange Slovensko je zároveň partnerom projektu darcovských SMS, ktorý prináša pre neziskové organizácie jednotný a dlhodobý mechanizmus na realizáciu mobilných finančných zbierok, a prispieva k ďalšiemu rozvoju individuálneho darcovstva na Slovensku.