Proti plateniu aktivít, pri ktorých ničia embryá, sa podpísalo 29.000 Slovákov

Bratislava 13. októbra (TASR) – Pod Európsku iniciatívu občanov Jeden z nás sa podpísalo vyše 29.000 Slovákov. Celkovo už túto iniciatívu proti financovaniu aktivít, pri ktorých sa ničia ľudské embryá, podpísalo 1.230.000 Európanov. Podpísať iniciatívu je možné už len do 1. novembra 2013.

Na košickom Národnom pochode za život, ktorý sa v septembri uskutočnil v Košiciach, pribudlo pod iniciatívou asi 6500 podpisov. Iniciatíva Jeden z nás žiada EÚ, aby skončila s financovaním aktivít, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí, zvlášť v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Opiera sa o definíciu ľudského embrya ako počiatku ľudskej bytosti, na základe nedávneho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v prípade Brüstle vs. Greenpeace.

„Rozhodli sme sa na Národnom pochode za život vytvoriť priestor na zber podpisov pod iniciatívu Jeden z nás, pretože obe aktivity majú vo svojom centre hodnotu úcty k ľudskému životu od počatia. Stále je ešte do konca októbra možnosť ju podpísať či už elektronicky alebo fyzicky," povedal národný koordinátor iniciatívy a jeden z hlavných organizátorov Národného pochodu za život Marek Michalčík. Podpisov je podľa neho treba čo najviac, pre prípad, že niektoré podpisy budú neúplné, aby sa tak získala nejaká rezerva. Na to, aby bola iniciatíva úspešná, je totiž potrebné vyzbierať aspoň milión podpisov od občanov z aspoň siedmich členských krajín. Nutné je získať aj určitý počet podpisov v konkrétnych štátoch. Na Slovensku bolo minimálne potrebných 9750 podpisov.

Okrem stopnutia financovania aktivít, pri ktorých sa ničia ľudské embryá, signatári volajú aj po tom, aby z prostriedkov európskych daňových poplatníkov nemohla byť platená výskumná činnosť zameraná na klonovanie ľudí, ani výskum embryonálnych kmeňových buniek. Za eticky bezproblémovú považujú iniciátori alternatívu výskumu na dospelých kmeňových bunkách alebo kmeňových bunkách z pupočníkovej krvi. Ďalšou požiadavkou iniciatívy je, aby peniaze z rozvojovej pomoci EÚ nemohli byť použité na financovanie potratov, a to ani nepriamo, napríklad prostredníctvom organizácií, ktoré vykonávajú alebo podporujú potraty.

Iniciatívu na Slovensku rozširujú občianske združenia Fórum života a Donum vitae. Je možné ju podpísať on-line cez stránku www.oneofus.eu/sk. Druhou možnosťou je podpísať ju fyzicky. Hárky sú dostupné cez kanceláriu Fóra života alebo cez kontakty občianskeho združenia Donum vitae. Signatári musia mať viac ako 18 rokov, musí ísť o slovenských štátnych príslušníkov alebo osoby s trvalým pobytom na Slovensku. Iniciatívu môže každý podpísať iba raz.

Európska iniciatíva občanov je nový nástroj zakotvený v Lisabonskej zmluve, vďaka ktorému môžu európsku legislatívu ovplyvniť priamo občania EÚ. Pri zrode iniciatívy stálo 30 mimovládnych organizácii z 18 členských štátov. Európska komisia (EK) musí každú úspešnú iniciatívu posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia, ktoré vyplývajú z jej požiadaviek. Navrhnuté opatrenia prechádzajú štandardným legislatívnym procesom, prerokuje a schvaľuje ich Európsky parlament a Rada EÚ.

maš jk