Pýtali ste sa Anny Záborskej, kandidátky na europoslankyňu

Zdroj: Európsky parlament

EurActiv.sk prináša posledný zo série online chatov s lídrami kandidátok do Európskeho parlamentu.

Zakončí ju jediná žena na čele kandidátky parlamentnej strany Anna Záborská.

Anna Záborská, pôvodným povolaním lekárka, je poslankyňou Európskeho parlamentu od roku 2004. Vedie slovenskú delegáciu pri skupine Európskej ľudovej strany. Venuje sa najmä témam medzigeneračnej solidarity, rodinnej politike a rozvojovej politike. V provom volebnom období bola predsedníčkou výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, kde pôsobí aj v súčasnosti. Pred zvolením do Európskeho parlamentu bola tiež poslankyňou NR SR za KDH.  

Za najväčšie pozitíva EÚ považuje mier, slobodu a obchod, za negatíva sklon k etatizmu, nedodržiavanie pravidiel a chýbajúci konsenzus o hodnotách.

Prinášame editovanú verziu chatu: 

Prekvapuje Vás, že ste jediná žena líderka kandidátky parlamentnej strany v eurovoľbách?

Nedá sa povedať, že by ma to prekvapovalo. V týchto voľbách to skrátka takto vyšlo. KDH ma postavilo ako líderku kandidátky, väčšina ostatných strán má na prvom mieste kandidátky mužov.

V poslednej dobe sa EÚ sústredí na ekonomické témy, čo je prirodzené, nakoľko úniu zasiahla kríza. Témy rodiny a chudoby už toľko nerezonujú. Ako chcete Vy prispieť k tomu, aby sa týmto témam opäť venovala patričná pozornosť?

Chudobe a sociálnemu vylúčeniu som sa venovala aj doteraz a budem v tom pokračovať. Myslím si, že je aj toto je priestor, kde by sa mala prejavovať európska solidarita.

Aký je váš názor na zavedenie kvót pre ženy vo vedúcich funkciách?

Podľa mňa kvóty problém žien neriešia. Navyše, bavíme sa o kvótach v dozorných radách spoločností kótovaných na burze, čo je len veľmi malé percento slovenských podnikov. To, čo ženy potrebujú skôr, je väčšia flexibilita pracovného času a ústretovosť zamestnávateľov k matkám.

Zaujímalo by ma, či je podľa Vás oprávnená hystéria ohľadom možného zvýšenia počtu euroskeptikov po voľbách?

Ja sama tejto hystérii nepodlieham – aj keď je zrejmé, že euroskeptické krídlo v parlamente bude silnejšie. Možno to však paradoxne aj v niečom pomôže, napríklad v tom, že nové smernice a nariadenia budú pribúdať pomalším tempom. Niekedy mám pocit, že sme si až príliš zvykli všetko riešiť zákonom.

Môžete prosím konkrétne povedať, prečo ste proti projektu bankovej únie. odmieta ju ako celok alebo len niektoré jej časti?

Ja osobne som v otázke bankovej únie skôr opatrná. Väčšina slovenských strán ju odmieta a poukazuje pritom na to, že náš bankový sektor je zdravý. S tým samozrejme súhlasím, len som si nie istá, či v situácii, keď naše banky sú dcérami veľkých európskych bánk, dokáže náš bankový dohľad predísť problémom. 

Čo si myslite, s ktorou slovenskou politickou stranou najviac zápasíte o hlasy?

To je otázka na telo 🙂 Odpoviem takto: Snáď po prvýkrát stojí v týchto voľbách skupina kresťanských voličov pred dilemou, pretože viaceré strany majú na kandidátkach kresťansky profilovaných kandidátov. Voliči, pre ktorých je prioritou zachovanie kresťanského charakteru Európy, tak majú väčšiu dilemu, než v minulosti. Aj preto, že ak sa títo kandidáti neprekrúžkujú, ich hlas prispeje ku zvoleniu poslanca, ktorý má možno celkom iný, liberálnejší, pohľad.

Môžete byt prosím konkrétna, ako chcete chrániť rodiny pred chudobou?

EÚ môže pre ľudí zápasiacich s extrémnou chudobou urobiť veľa. Od programov na poskytovanie potravinovej pomoci až po dôsledné uplatňovanie ich občianskych práv. Je pravda, že ťažisko kompetencií v oblasti sociálnej politiky majú členské štáty. No na úrovni EÚ môžeme štáty upozorňovať na niektoré pálčivé problémy a navrhovať koordinovaný postup a výmenu najlepších skúseností.

Ako s odstupom čašu hodnotíte vaše zapojenie sa do nenominácie Šatana na olympiádu Soči, nemyslíte si, že tréner sa najlepšie vyzná v týchto záležitostiach?

Moje vyjadrenie sa vtedy netýkalo trénerovej kompetencie. Naopak, pána Vujteka si ako trénera veľmi vážim. Ale odpovede na tlačovke pred Soči vo mne vyvolali pochybnosti, či vynechanie pána Šatana z reprezentácie nemalo iné dôvody, než tie, ktoré sa týkali jeho hokejovej formy. Na to som reagovala. Ale je tiež možné, že som sa ako fanúšik pritom nechala trochu uniesť 🙂

V čom vidíte možný prínos zriadenia európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej prace?

Hlavným prínosom takejto spolupráce by mohlo byť odstránenie jedného z hlavných argumentov proti voľnému pohybu osôb, ktorý najmä v starých členských štátoch využívajú populistické strany na kritiku všetkého, čo EÚ robí.

Myslite si, že je dobré, že sa bioetické otázky riešia na pôde EP a že sú predmetom rezolúcii?

Súhlasím s Vami, nie je to dobré, pretože EÚ v týchto otázkach nemá žiadnu právomoc. Tento názor som už vyslovila pri mnohých príležitostiach. Poslanci však môžu o týchto veciach diskutovať a navrhovať právne nezáväzné uznesenia. Ja sa snažím presviedčať kolegov, aby buď takéto uznesenia nepodporili, alebo navrhujem pozmeňovacie návrhy či dokonca alternatívne znenia podobných uznesení, ktoré by rešpektovali ľudský život a garantovali jeho ochranu od počatia až po prirodzenú smrť. Niekedy som v tom úspešná viac, niekedy menej.