Pýtali ste sa Jozefa Kollára, kandidáta na europoslanca

Zdroj: jozefkollar.sk

EurActiv.sk realizuje sériu online chatov s lídrami kandidátok politických strán kandidujúcimi do Európskeho parlamentu.

Jozef Kollár je poslancom NR SR druhé volebné obdobie, je podpredsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet, člen Výboru pre európske záležitosti. Pred vstupom do politiky pôsobil v bankovníctve. Viac info na jeho stránke.

Volebný program hnutia NOVA pre voľby do Európskeho parlamentu 2014 nájdete tu.

Jozef Kollár odmieta „transformáciu členských štátov na akési provincie“ a politickú federalizáciu únie. „Ak má byť projekt EÚ a eurozóny udržateľný, potrebuje zmeniť pravidlá hry“, hovorí.  

Prinášame editovaný prepis chatu:

Súhlasíte s tvrdením, že konštruktívny euro-realizmus od mobilizácie prostredníctvom anti-EÚ resentimentov delí iba veľmi tenká čiara?

Nie, nesúhlasím. Platí, že eurorealista je dobre informovaný eurooptimista. V turbulentných časoch, ktoré EÚ čakajú je naopak kľúčové, aby SR mala v EP kompetentných zástupcov, za ktorých sa slovenskí voliči nebudú musieť červenať. Slovenskí zástupcovia v EP by nemali riešiť otázky, ako je chov tresky v Severnom mori, problematika túlavých psov v Rumunsku, nominácia Šatana do národného olympijského tímu v Soči a podobne.

Európa stojí na historickej križovatke, kedy sa bude rozhodovať o scenároch jej ďalšieho smerovania. O to viac je potrebné, aby zástupcovia Slovenska v EP boli kompetentní najmä v ekonomických a finančných témach. O peniaze ide vždy až v prvom rade.

Pekný deň, zaujíma ma Váš postoj k bankovej únii. Ak by ste sa stali europoslancom, aký postoj by ste pri hlasovaní zaujali? Keďže podľa Vás banková únia nie je postačujúca, aký iný systém by bol pre úniu dobrý, aby sa podobná kríza nezopakovala?

Banková únia je postavená na troch pilieroch. Tým prvým je spoločný bankový dohľad, druhým je vytvorenie spoločného rezolučného fondu a tretím vytvorenie celoeurópskeho fondu na ochranu vkladov. Najproblematickejším je spomínaný rezolučný fond. Pôvodným cieľom bankovej únie bol princíp, aby náklady na záchranu európskych systémových bánk neznášali európski daňoví poplatníci, to je, aby tzv. bail-out bol nahradený bail-in. V praxi to malo znamenať, aby straty primárne znášali vlastníci krachujúcich bánk. Pravda je však taká, že kapacita spoločného rezolučného fondu má do 8 rokov dosiahnuť sumu približne 65 mld. eur. Avšak odhady ECB hovoria o potrebe dokapitalizovania bánk v Európe až vo výške 650 mld. eur. To je kľúčový problémový bod celej bankovej únie. Na konci dňa tou inštitúciou poslednej záchrany bude trvalý euroval, čiže opäť peniaze, na ktoré sa poskladá takmer 500 miliónov ľudí v EÚ.

Čo by malo byť skutočným riešením? Ak sú banky príliš veľké na to, aby sme si mohli dovoliť nechať ich skrachovať, potom je takéto banky je potrebné rozdeliť. Po druhé, je nevyhnutné, oddeliť investičné bankovníctvo od retailového bankovníctva a obchody, ktoré banka uskutočňuje vo vlastnom mene od obchodov, ktoré vykonáva so svojimi klientmi.

Aké sú argumenty proti presúvaniu kompetencií na úniu (napr. fiškálna únia), okrem domnelej straty národnej suverenity?

EÚ považujeme za najúspešnejší mierový projekt v povojnovej histórii nášho kontinentu. Avšak snahy o politickú federalizáciu Európy považujeme za zbytočné a v praxi nevykonateľné. Spojeným štátom európskym by chýbala akákoľvek politická legitimita a demokratická podpora jej občanov. Preto tvrdíme, že pre všetkých 28 členských krajín sú kľúčové štyri slobody. Voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a pracovných síl (tu by som priradil aj schengenský priestor, ktorý je garanciou istej miery bezpečnosti v Európe). Za veľmi nebezpečnú považujeme tendenciu, kedy sa pod rúškom riešenia dlhovej krízy v Európe krok za krokom približujeme k spomínaným Spojeným štátom európskym a doposiaľ nikto nepredložil dôkazy o tom, že práve takýto federálny štátny útvar by mal byť nástrojom riešenia dlhovej krízy. Ak by v budúcnosti malo dochádzať k prenosu kompetencií z národných zvrchovaných štátov na Brusel, potom nevyhnutnou podmienkou je konanie referenda. Ak zo slova demokracia vytrhneme "démos" , zostane len "kratos". A iste uznáte, že takto moderné usporiadanie vecí verejných nemôže nikdy efektívne fungovať.

Pekný deň, EÚ sa snaží sprísňovať pravidlá pre odmeňovanie bankárov. Myslite si, že takéto opatrenia budú účinné?

Otázku netreba klásť v budúcom čase, už v súčasnosti vieme s istotou povedať, že takéto opatrenie účinné nie je.

Dobrý deň, v čom je Váš volebný program iný a lepší od toho, ktorý ponúka vaša bývalá strana SaS?

SaS je členom ALDE, čiže európskych liberálov. A tí, spolu s európskymi ľudovcami (EPP) a socialistami (PES) majú jedno spoločné – presadzujú politickú federalizáciu Európy, vznik Spojených štátov európskych. Všetci traja to majú zapísané buď priamo v stanovách, alebo v programových dokumentoch pre voľby do Európskeho parlamentu. My máme inú víziu Európy. Víziu slobodných ľudí, slobodných štátov a slobodného jednotného trhu. Víziu rovnakého zaobchádzania so všetkými členskými štátmi. A toto sú hodnoty AECR. A preto sa uchádzame o plné členstvo v Aliancii európskych konzervatívcov a reformistov (AECR). Jej najvýznamnejším členom je britská Konzervatívna strana na čele s Davidom Cameronom.

Ako si predstavujete spoluprácu s ostatnými zástupcami Slovenska v EP? Spolupráca europoslancov je veľmi dôležitá. Ako jeden zo súčasných problémov možno vidieť, že nám chýbajú europoslanci silní v ekonomických výboroch, ktoré sú z pohľadu európskej integrácie kľúčové.

Vynikajúca otázka. O úspechu alebo krachu celého európskeho projektu budú v najbližšom období rozhodovať práve účinné a vynútiteľné ekonomické a finančné pravidlá. Nedajme sa pomýliť často podsúvanou tézou, že – Čo už len zmôže 13 slovenských europoslancov vo viac ako 700 člennom parlamentnom zbore v Bruseli. Vždy záležalo a bude záležať na tom, s kým sa dokážete spojiť a akých si dokážete v EP nájsť strategických spojencov.

Dobrý deň, v programe NOVA sa píše, že európske poľnohospodárstvo nebude konkurencieschopne ani po reforme, ako to napraviť?

Je smutným konštatovaním, že celá polovica rozpočtu EÚ smeruje na dotácie do poľnohospodárstva. Už tento fakt sám o sebe dlhodobo spôsobil a spôsobuje, že EÚ má a bude mať stále väčšie problémy s konkurencieschopnosťou agrosektoru a čo je zlou správou pre Slovensko, ani v najbližších rokoch sa nepredpokladá dorovnanie priamych platieb v nových členských krajinách na úroveň starých. Vo všeobecnosti by mal platiť princíp rovnakého prístupu ku všetkým členským krajinám, bez ohľadu na to, či sa jedná o členskú krajinu starú alebo novú, resp. malú alebo veľkú. Rovnosť a férovosť by mali byť posvätným princípom akéhokoľvek klubu. Obzvlášť toho európskeho, ktorému dávame prívlastok exkluzívny.

Dobrý deň pán poslanec, aký zisk mandátov vo voľbách do EP bude Vaša strana považovať za úspech? Ktorý z kandidátov na šéfa Európskej komisie ja Vám najbližší?

Akýkoľvek počet získaných mandátov väčší ako 1 bude NOVA považovať za úspech. Všetci traja relevantní kandidáti ľudovcov, socialistov a liberálov (Juncker, Schulz, Verhofstadt) majú jedno spoločné, presadzujú politickú federalizáciu Európy. Denník FT ich označil za mužov včerajška, sú v politike viac ako 30 rokov a obávam sa, že stratili kontakt s realitou. Aj preto Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov nepostavila žiadneho kandidáta na predsedu EK.

Ďakujem za otázky. Prajem príjemný deň. Hlavne 24. mája nezabudnite ísť voliť. EÚ už dnes výrazne ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku a tento trend bude silnieť.