Pýtali ste sa Pála Csákyho, kandidáta na europoslanca

Zdroj: TASR

EurActiv.sk realizuje sériu online chatov s lídrami kandidátok do volieb do Európskeho parlamentu 2014.

Pál Csáky: Líder kandidátky Strany maďarskej komunity (SMK-MKP)

Kto je Pál Csáky?

Pál Csáky je bývalý poslanec NR SR, bývalý predseda SMK a bývalý podpredseda vlády SR. v rokoch 2002-2006 bol podpredsedom vlády pre európske záležitosti ľudské práva a menšiny.

„Je málo ľudí na Slovensku, ktorý takým spôsobom poznajú Európu ako on, keďže bol podpredsedom vlády za túto agendu osem rokov," povedal po rokovaní Republikovej rady ohľadne eurovolieb predseda SMK József Berényi.

SMK-MKP program do eurovolieb zatiaľ nezverejnila.

Prinášame editovanú verziu chatu: 

Boli ste podpredsedom vlády pre európske záležitosti. Pozorujete odvtedy zmeny v slovenskom vnímaní EÚ na politickej scéne?

Zmeny vnímam v dvoch rovinách. Na politickej scéne sa zdá, že silne prevažuje pozitívny prístup k EÚ napriek tomu, že sa objavili signifikantné znaky euroskepticizmu. Obávam sa, že euroskepticizmus v určitej časti slovenskej spoločnosti je vyšší ako medzi politikmi. Je to spôsobené dvoma faktormi. Po prvé, očakávania niektorých občanov boli príliš vysoké a nereálne, samotná existencia EÚ ako aj fungovanie orgánov v EÚ nemôžu doriešiť všetky existujúce problémy každého občana členskej krajiny.

Na druhej strane uznám, že niektoré prejavy vedúcich predstaviteľov EÚ, resp. pracovníkov centrál EÚ boli skôr také, ktoré nevyvolali v občanoch dojem, že títo ľudia naozaj rozumejú ich potrebám. V prípade môjho zvolenia, chcem byť práve aktívnejším medzičlánkom medzi inštitúciami EÚ a občanmi SR.

Budete pred a po eurovoľbách rozvíjať spoluprácu s Mostom?

Mám ambíciu rozvíjať spoluprácu s každým rozumným poslancom EP, mám dobré kontakty na nemecké, francúzske a talianske politické strany a samozrejme poznám detailne aj politickú scénu krajín V4. Prvý a veľmi zásadný moment je, že SMK musí získať minimálne 5 % hlasov, aby sme sa vôbec dostali do Európskeho parlamentu.

Vzhľadom na svoje skúsenosti, v ktorých výboroch EP by ste po prípadnom zvolení chceli pôsobiť?

Mám záujem pôsobiť v poslaneckom klube Európskej ľudovej strany a už prebehli prvé neformálne diskusie o mojom možnom pôsobení v budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že ide o internú komunikáciu, nezverejním detaily. Platí ale naďalej podmienka, že sa najprv musím dostať do EP a potom môžeme hovoriť o týchto súvislostiach.

Aký signál podľa Vás vyslali poslanci SMK v EP, keď vystupovali zasadne po maďarsky?

Podľa mňa vyslali európsky signál, nakoľko v inštitúciách EÚ platí zásada, že každý môže používať pri vystúpeniach svoj materinský jazyk. Ľutujem, že tomu nie je tak v slovenskom parlamente. Súčasne si dovoľujem Vás informovať, že v prípade, že sa dostanem do EP mienim vystupovať na jednotlivých zasadnutiach postupne v šiestich jazykoch, ktoré ovládam. Budem sa snažiť hovoriť s kolegami, pokiaľ možno, v ich materinskom jazyku.

Dobrý deň, zaujímal by ma Váš širší názor na aktuálne spustene slovensko-maďarské plynovodné prepojenie. Ako ho vy vnímate – nemám na mysli hospodársky rozmer, ale skôr vnímanie v rovine slovensko-maďarských vzťahov a vôbec regionálnej spolupráce medzi krajinami EU všeobecne?

Veľmi vítam tento krok, energetické prepojenie systémov SR a Maďarska kryštalicky ukazuje na to, ako sme závislí jeden od druhého. Zmysel takýchto prepojení bude každému jasný v prípade nežiaducich krízových situácií. Som za to, aby takéto prepojenia nie len v oblasti energetiky vznikli aj v budúcnosti v čo najväčšom množstve.

Prečo sa na kandidátke neobjavili doterajší europoslanci za SMK? Neboli ste s ich prácou spokojní? Pani poslankyňa Edit Bauer bola považovaná za odborníčku vo svojej oblasti.

Aj ja veľmi ľutujem, že ani pani Edit Bauer, ani pán Alajos Mészáros nie je na našej kandidátke. Vážim si ich ako aj ich odvedenú prácu, no oznámili Republikovej rade SMK, že už nechcú kandidovať v ďalšom období.

Aký je váš cieľ? Koľko mandátov si trúfate vo voľbách do EP obhájiť?

Dúfal som v ľahšie otázky. Nevidím do budúcnosti a neviem odhadnúť správanie sa voličov v SR, ale bol by som rád, keby SMK mohlo obhájiť oba súčasné mandáty. Bol by som Vám veľmi vďačný, keby sa to podarilo aj vďaka Vašej pomoci.

Aké sú podľa Vás zásadné témy, ktorými by sa mal EP zaoberať, pripadne, aké témy sa budete usilovať pretlačiť? Čo si myslite, že občania očakávajú od EP?

Priznám sa, že napriek môjmu pozitívnemu prístupu k EÚ, patrím čiastočne aj do skupiny eurokritikov. Obávam sa, že v ostatných rokoch sa zvýšila úroveň byrokracie v inštitúciách EÚ. Existencia a fungovanie EÚ nemá alternatívu, ale potrebuje silnú reformu. Zásadnou črtou tejto reformy musí byť priblíženie Európy ku skutočným potrebám radových občanov. O to sa budem usilovať a tento princíp budem presadzovať na všetkých fórach.

Kedy sa očakáva zverejnenie volebného programu MKP do EP? A ako vnímate situáciu pred nedeľnými voľbami v Maďarsku? Zaujalo ma že ovládate 6 jazykov. Aké?

Podľa našich plánov bude volebný program MKP zverejníme začiatkom mája. Bude k dispozícii v rôznych jazykoch, samozrejme bude prístupný aj na internete. Situáciu pred parlamentnými voľbami v Maďarsku vnímam ako zaujímavú, aj keď som v týchto dňoch veľmi často s našimi občanmi a nemám veľa času sledovať maďarské médiá, zachytil som, že kampaň bola veľmi ostrá. Rozhodnutie o volebných výsledkoch samozrejme majú v rukách občania Maďarska. Čo sa týka jazykov, môj materinský jazyk je maďarský, denno-denne používam jazyk slovenský, snažím sa rozprávať po slovensky na slušnej úrovni, aj keď som si vedomý, že určitý akcent mám. Žil som 6 rokov v ČR (5 rokov univerzita a rok vojna), mám veľa priateľov v Čechách a s nimi hovorím po česky. Zo svetových jazykov ovládam angličtinu, francúzštinu a nemčinu. Trochu hovorím aj po rusky, ale to už je dosť stará reminiscencia na základnú a strednú školu.

Ste skôr za posilňovanie federalizácie Európy alebo za väčšiu nezávislosť členských štátov?

Som presvedčený o tom, že prvým krokom pred nutnou reformou EÚ má byť diskusia o tom, aké právomoci sú potrebné k tomu, aby Európa obstála efektívnejšie v globálnych výzvach a na druhej strane k tomu, aby niektoré iné rozhodnutia boli efektívnejšie z hľadiska každodenného života občanov. Som za posilnenie týchto dvoch smerov reformy, som presvedčený o tom, že toto je cesta, ktoré vedie dopredu. Pripomínam, že napríklad aj v USA riešia dennodenné potreby občanov nie federálne orgány, ale orgány členských štátov.

Mal by som ešte doplňujúcu otázku – ak tvrdíte, že podobne prepojenia ako SK-HU plynovod by mali vznikať v čo najväčšom množstve, ako sa dívate na prípadný projekt reverzného toku plynu z SK na Ukrajinu? (ekonomicky vs. politicky rozmer)

Projekt reverzného toku z SK na Ukrajinu má silný politický rozmer (SR môže hrať pozíciu privilegovaného partnera Ukrajiny v zastúpení EÚ) a aj silne ekonomický (poplatky za tranzit, čím sa zvyšujú príjmy štátneho rozpočtu SR).

Ste teda za posilnenie viacúrovňového riadenie na baze regiónov? Myslite si, že to bude pre obcanov lepšie a menej byrokratické?

Veľmi silne podporujem posilnenie právomoci prirodzených regiónov EÚ.