R. KRÁLIKOVÁ: Slovensko by sa malo zamerať na zamestnávanie mladých ľudí

Bratislava 9. februára (TASR) – Slovensko by sa malo počas predsedníctva v Európskej únii (EÚ) zamerať aj na problematiku zamestnávania mladých ľudí. Zhodli sa na tom dnes rečníci v rámci druhého workshopu Národného konventu o Európskej únii, ktorý sa uskutočnil v Bratislave na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Podľa analytičky Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Renáty Králikovej Slovensko by sa pri riešení nezamestnanosti malo zaoberať najmä otázkou vzdelávania a jeho kvalitou. Zároveň je podľa nej dôležitá aj podpora mobility pracovníkov. „Navrhujem podporovať mobilitu, ktorá sa ukazuje ako jedna z vecí, ktorá zvyšuje zamestnávanie,“ uviedla Králiková. V súvislosti s podporou mobility by sa podľa nej v budúcnosti napríklad mohlo zjednodušiť uznávanie kvalifikácií ľudí v rámci Európskej únie.

Ďalej by sa malo Slovensko podľa nej počas predsedníctva zamerať sa aj na zamestnávanie znevýhodnených občanov, ktorí majú najväčší problém si nájsť prácu. „Na Slovensku sú to napríklad menšiny, ale v iných európskych štátoch sú to migranti. Musíme ako viaceré postkomunistické štáty riešiť aj odchod veľkého počtu ľudí na Západ,“ doplnila Králiková.

Potrebné je zlepšiť aj odborné vzdelávanie ľudí. Ako uviedla analytička, výskumy zamerané na zručnosti dospelých upozorňujú na to, že na Slovensku majú ľudia problém so všeobecnými zručnosťami, ktoré sú potrebné v akejkoľvek práci. To znamená, že majú problém spracovávať informácie, pracovať s dátami, chýba im matematická zručnosť a problematická je pre nich aj práca s informačnými technológiami. „Myslím si, že problém vo vzdelávaní je úplne od základných, stredných škôl a na vysokých školách je pomerne neskoro to riešiť. Treba zmeniť prístup vo vzdelávaní na všetkých stupňoch. To by mala byť ďalšia priorita,“ dodala Králiková.

Ministerstvo zahraničných vecí organizuje workshopy spoločne s Centrom pre európske záležitosti. V rámci nich majú možnosť do diskusie, aké by mali byť priority Slovenska ako predsedajúcej krajiny Európskej únie v roku 2016, zapojiť sa aj zástupcovia verejného, mimovládneho i podnikateľského sektora.

mst gl