Rada Európy vyčíta Českej republike segregáciu Rómov na školách

Štrasburg/Brusel 21. februára (TASR) – Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vyzval dnes Českú republiku na prijatie urgentných opatrení vedúcich k zrušeniu segregácie rómskych detí v českom vzdelávacom systéme a poukázal na pretrvávajúce problémy rómskej komunity.

"Segregácia detí rómskeho pôvodu vo vzdelávacom systéme v Českej republike znamená dôvod na pretrvávajúce obavy z hľadiska ľudských práv," uvádza sa v dnešnej správe komisára pre ľudské práva.

Muižnieks pripomenul, že mnohé rómske deti na českých školách sú považované za mentálne postihnuté, čo je v rozpore s rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2007, keď Česko bolo odsúdené za podobné praktiky. Podľa neho by Česi mali venovať viac dôrazu na začlenenosť rómskych detí do vzdelávacieho systému, a to aj za pomoci odborných asistentov.

Komisár Rady Európy – inštitúcie, ktorá združuje 47 európskych štátov a dbá o dodržiavanie ľudských práv a demokracie – vychádzal pri svojom odporúčaní zo skutočností, ktoré zistil počas pracovnej návštevy ČR v novembri minulého roka. Muižnieksova návšteva ČR bola zameraná na dodržiavanie ľudských práv členov rómskej menšiny a osôb so zdravotným či mentálnym postihnutím.

Muižnieks vo svojej správe uviedol, že sú vítané opatrenia českých úradov na integráciu Rómov do spoločnosti, na zvýšenie ich počtu v policajných silách či trestanie prejavov nenávisti, avšak dodal, že česká strana musí zlepšiť praktiky na zastavenie protirómskych nálad. A upozornil, že Rómovia sú hlavnými obeťami rasovo motivovaných útokov v ČR.

"Celková situácia Rómov je poznamenaná podmienkami ich sociálneho vylúčenia a marginalizácie. Treba posilniť podmienky na zlepšenie tejto situácie, najmä v oblasti poskytovania kvalitného vzdelávania, dôstojného bývania a ochrany pred diskrimináciou," uviedol komisár pre ľudské práva.

Muižnieks uviedol, že Rada Európy s poľutovaním konštatuje, že české úrady nezrušili farmu na chov svíň, postavenú v roku 1970 na časti bývalého koncentračného tábora Lety v okrese Písek. Počas druhej svetovej vojny bol tento tábor určený na internáciu Rómov. Mnohí z nich boli odvezení do Osvienčimu, kde boli zabití.

Komisár sa vo svojej správe zameral aj na komunitu ľudí so zdravotným či mentálnym postihnutím a upozornil, že okolo 60.000 osôb žije izolovaných od väčšinovej spoločnosti, pričom vyše 30.000 z nich je považovaných za nesvojprávnych a je pod neustálym dohľadom dozorcov. Muižnieks vyzval české úrady, aby sa v novom občianskom zákonníku v roku 2014 zamerali na nápravu tejto situácie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem