Rada Európy vyzvala Nemecko k výraznejšej podpore menšinových jazykov

Brusel/Štrasburg 2. júna (TASR) – Výbor ministrov Rady Európy (RE) dnes vyzval Nemecko, aby zvýšilo úsilie v prospech regionálnych a menšinových jazykov na svojom území.

Správa, ktorú vypracoval výbor nezávislých odborníkov, odporúča Nemecku zintenzívniť opatrenia k výučbe severofrízskeho nárečia v Šlezvicku-Holštajnsku a takzvanej saterlandskej frízštine v Dolnom Sasku.

Rada Európy zároveň vyzýva Nemecko, aby poskytlo zodpovedajúce rozhlasové a televízne vysielanie v regionálnych a menšinových jazykoch.

Správa oceňuje, že verejnoprávne vysielanie venuje dostatočný priestor niektorým regionálnym a menšinovým jazykom, čo sa týka najmä hornolužickej srbčiny. Ďalšie jazyky – vrátane dánčiny, frízštiny, saterlanskej frízštiny a rómčiny – sú však podľa RE nedostatočne prezentované.

Autori správy apelovali na nemecké orgány, aby prijali stratégiu na podporu a zachovanie dolnolužickej srbčiny v Brandenbursku. Okrem toho je podľa RE potrebné rozvinúť zodpovedajúcu vzdelávaciu ponuku pre dolnú nemčinu (Plattdeutsch), ktorá predstavuje skupinu severných dialektov nemčiny.

Sprava Rady Európy celkovo chváli Nemecko za „transparentný prístup“ v implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. V Nemecku sa charta vzťahuje na dánčinu, hornú lužickú srbčinu, dolnú lužickú srbčinu, frízštinu, saterlandskú frízštinu, dolnú nemčinu a rómčinu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc