Rada ministrov odobrila funkčnosť programu Erasmus+ od roku 2014

Brusel 3. decembra (TASR) – Rada EÚ pre vzdelávanie, výskum a vesmír dnes v Bruseli prijala nariadenie, ktorým sa zavádza program ERASMUS+ už od roku 2014. Ide o program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na obdobie 2014-2020. Rada ministrov schválila rozpočet programu vo výške necelých 15 miliárd eur.

Program, ktorý už odobril aj Európsky parlament, prináša v jednom programe činnosti, ktoré predtým vyplývali z niekoľkých samostatných programov (vrátane programu celoživotného vzdelávania Erasmus Mundus a Mládež v akcii) a po prvýkrát zahŕňa aj činnosti v oblasti športu.

Nový program má celkový rozpočet cca 14,7 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 40 percent v porovnaní s rozpočtom na predošlé obdobie.

Najviac zdrojov – 77,5 percent – pôjde do vzdelávania a odbornej prípravy. Z toho je 43 percent pre vysokoškolské vzdelávanie, 22 percent pre odborné vzdelávanie a prípravu, 15 percent na školské vzdelávanie, päť percent pre vzdelávanie dospelých, desať percent pre aktivity mládeže, 3,5 percenta na mechanizmus záruk pre študentské pôžičky, 1,9 percenta na činnosti Inštitútu Jeana Monneta, 1,8 percenta na oblasť športu, 3,4 percenta ako prevádzkové granty pre národné agentúry a 1,9 percenta na pokrytie administratívnych výdavkov.

Hlavné operačné priority programu Erasmus+ sú zjednodušenie postupov a rozdeľovanie finančných prostriedkov na základe výkonu, ako aj užšie väzby medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním.

Program ERASMUS oslávil svoje 25. výročie v roku 2012 a je považovaný za najúspešnejší študentský výmenný program na svete. Doteraz okolo tri milióny študentov využili možnosti tohto programu, ktorý začalo fungovať v roku 1987. Rovnakú šancu využilo aj vyše 300.000 vysokoškolských učiteľov a ostatných pracovníkov z oblasti vzdelávania od roku 1997, kedy bol tento typ výmen zavedený. Do programu Erasmus bolo doteraz zapojených vyše 4000 vysokoškolských inštitúcií v 33 európskych krajinách.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl