Spotrebiteľovi pri cezhraničnej reklamácii môže pomôcť ESC

Bratislava 24. augusta (TASR) – Ak si slovenský spotrebiteľ kúpil nekvalitný výrobok alebo službu v inej členskej krajine EÚ a chce ho reklamovať, môže sa obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum (ESC) v Bratislave. Kancelária ESC je súčasťou organizačnej štruktúry Ministerstva hospodárstva a výstavby (MHV) SR. Sieť ESC sa vzťahuje na EÚ-27 plus Nórsko a Island. Využíva internetovú databázu, prostredníctvom ktorej komunikuje pri riešení reklamácií a sporov.

Fyzická osoba sa môže obrátiť na ESC v SR vtedy, ak si kúpila výrobok na osobnú spotrebu alebo pre svoju rodinu. Účel jeho obchodnej transakcie teda nesmie byť obchodný, podnikateľský, remeselný alebo pracovný. Vyžaduje sa, aby poškodený spotrebiteľ mal dôkazné prostriedky na preukázanie svojich tvrdení, napr. fotografie poškodeného výrobku. Nemala by chýbať ani ochota nespokojného spotrebiteľa spolupracovať s ESC, aby sa riešenie reklamácie zbytočne nepredlžovalo. Po splnení týchto podmienok spotrebiteľ pri riešení cezhraničnej reklamácie s účasťou ESC vypíše formulár žiadosti o pomoc, doručí ho na ESC a ten zvolí postup riešenia prípadu.

Soňa Kubáni z ESC v SR pre TASR zdôraznila, že ESC väčšinou rieši problémy slovenských spotrebiteľov voči zahraničiu, keďže vo veľkom sa rozmohol internetový obchod. "Nemecké stránky a anglické stránky, najmä anglické, sú plné rôznych podvodných praktík, s ktorými sa potom už nedá nič robiť, lebo slovenskí spotrebitelia často naletia."

Ako príklad uviedla slovenského spotrebiteľa, ktorý si kúpil detský kočík od predajcu v rámci e-obchodu na nemeckej stránke. Hoci občan zaplatil kúpnu cenu za kočík, tovar nechodil a predávajúci sa po urgencii kupujúceho neozýval, alebo sa vyhováral na problémy s expedíciou tovaru. Vtedy ESC v SR kontaktuje partnerské centrum v Nemecku a prostredníctvom spoločnej databázy osloví predávajúceho a vyzve ho napr. na zaslanie tovaru alebo o vrátenie zaplatenej sumy za kočík.

Podľa jej slov sa neraz vyskytujú ešte horšie prípady pri propagácii výhier napr. na anglických internetových stránkach podmienené kúpou tovaru alebo výhrou telefóna. Potenciálny spotrebiteľ v SR si musí vopred overiť firmu a jej adresu, resp. predávajúceho, u koho si objednáva tovar. Mal by si pozorne prečítať zmluvné podmienky, aby sa nestalo, že zaplatí za tovar a príde mu prázdny balík a nemá spätnú väzbu na podvodnú firmu, varovala Kubáni.

Dôvodom pre fungovanie ESC je snaha zvýšiť dôveru spotrebiteľov v nakupovanie nielen v domovskej krajine, ale kdekoľvek v EÚ. Oblasť ochrany spotrebiteľa je harmonizovaná oblasť. Znamená to, že "v EÚ platia rovnaké princípy a rovnaká ochrana. Spotrebiteľ má mať rovnaké práva pri reklamovaní výrobku alebo služby bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ si výrobok kúpil", konštatuje ESC v Bratislave.

Reklamáciu rieši ESC svojpomocne. To predpokladá, že predávajúci bude ochotný dohodnúť sa na určitej náprave pre spotrebiteľa, ako je oprava alebo výmena veci, zrušenie zmluvy alebo zľava z kúpnej ceny.

Iná je prax pri riešení sporu. Spor, keď predávajúci nie je ochotný dohodnúť sa resp. chce riešiť reklamáciu súdnou cestou, by sa mal postúpiť národnému orgánu zodpovednému za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR). Týmto orgánom býva v krajinách EÚ napr. komora, výbor alebo ombudsman. V SR ešte ADR nebol zriadený, a tak cezhraničné spotrebiteľské spory má v agende ESC v Bratislave.

ku emu gl zll