Rakúska vláda plánuje referendum o Turecku

Krátka správa:

Z návrhu vládneho programu, na ktorom sa v rámci koaličnej zmluvy dohodla nová rakúska vláda ľudovcov a sociálnych demokratov, vyplýva, že o vstupe Turecka do Európskej únie budú rakúski voliči rozhodovať prostredníctvom referenda.

V dokumente sa uvádza, že vládny kabinet chce dbať predovšetkým na to, aby proces rozširovania EÚ „prebiehal starostlivo a rozvážne, s plným ohľadom na absorpčnú kapacitu Únie.“ Nová vláda sa vzhľadom na priebeh rokovaní s otvoreným koncom zasadí za „postupný pokrok najskôr s cieľom vzniku primeraného turecko-európskeho spoločenstva.“

V kapitole s názvom „Európa, zahraničná politika, vonkajšia bezpečnosť a obrana krajiny“ sa uvádza, že cielené a obozretné zavedenie európskych hodnôt a štandardov v Turecku je v záujme všetkých štátov EÚ.

Vláda nového spolkového kancelára Gusenbauera chce posilniť „cielenú“ spoluprácu so susednými krajinami. Ťažiskom zahraničnopolitického a bezpečnostného pôsobenia zostane oblasť Západného Balkánu. Bez týchto krajín „by bola európska integrácia neúplná“ a „prístupové rokovania medzi Chorvátskom a EÚ by mali byť uzavreté čo najskôr.“

Cieľom veľkej koalície je i opätovne oživiť európske povedomie občanov a rozhodujúcim spôsobom posilniť akceptovanie procesu európskeho zjednocovania v Rakúsku. Chce sa zasadiť za „silnú, zjednotenú Európu,“ vrátane väčšej spolupráce v oblasti migrácie a spravodlivejšieho rozdelenia prijímania a starostlivosti o žiadateľov o azyl.

Turecký veľvyslanec v Rakúsku Selim Yenel vyjadril svoje sklamanie: „Chceli by sme, aby Rakúsko dalo vstupu našej krajiny do EÚ aspoň šancu“.

Francúzsky prezident Jacques Chirac opakovane vyjadril francúzsky zámer usporiadať v otázke tureckého členstva v EÚ referendum.