Reforma polície otvára Bosne dvere

Vo štvrtok, 10. apríla, dolná komora parlamentu Bosny a Herzegoviny odobrila kompromisný návrh policajnej reformy. Jedným z jej strojcov je slovenský diplomat Miroslav Lajčák, ktorý v Sarajeve pôsobí ako vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a zároveň špeciálny predstaviteľ EÚ. Dnes sa bude návrhom, na ktorý sa čakalo niekoľko rokov, zaoberať horná komora parlamentu Bosny a Herzegoviny.

Balík reforiem, ktorý pozostáva z dvoch zákonov rieši spôsob, ako integrovať dve rôzne poilicajné zložky, ktoré fungujú na etnickom základe. V minulosti sa už podarilo integrovať armádu, reforma polície však dlho zostávala nevyriešená. Kým Bosniaci požadovali zlúčenie oboch policajných síl, bosniacki Srbi sa autonómie svojej polície neboli ochotní vzdať.

Na základe dohody, ktorá úplné zlúčenie ani nepredpokladá, vznikne sedem orgánov, ktoré budú koordinovať prácu polície a integrovať niektoré aktivity, ktoré polícia vykonáva na celoštátnej úrovni. Zatiaľ nebudú zasahovať do práce regioanálnych policajných zložiek. Štátna kontrola nad regionálnymi policajnými zbormi bude možná až po tom, čo sa tri štátotvorné entity – bosnianki Srbi, Chorváti a bosnianski moslimovia – dohodnú na novej ústave krajiny.

Európska únia spravila z policajnej reformy absolútnu podmienku pre podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody (Stabilization and association agreement – SAA). Ešte než dá Únia podpisu dohody, ktorá bola koncom minulého roka parafovaná, zelenú, detailne preskúma, či zákon zdpovedá európskym štandardom. V praxi to znamená, že polícia musí byť efektívna, bez politických vplyvov a financovaná zo spoločného rozpočtu.

Ak pôjde všetko hladko, podpis sa očakáva koncom apríla alebo začiatkom mája. V prípade, že sa bude dohoda správne implementovať môže byť bránou k získaniu štatútu kandidátskej krajiny. Slovinské predsedníctvo EÚ vo svojom stanovisku uvádza, že sa teší na podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody “len čo to bude možné”. Bez SAA zostávajú zatiaľ na Balkáne okrem Bosny a Herzegoviny aj Srbsko a novovzniknuté Kosovo.