Relácia Hlas Európy aj o ochrane spotrebiteľov

Chceme, aby mali kupujúci dvojtýždňový nárok na vrátenie peňazí pri všetkých nákupoch cez hranice alebo cez internet. Aby ste mohli tovar, ktorý ste nemali možnosť vziať pred kúpou do rúk, jednoducho vrátiť”, vyhlásil v diskusii relácie Hlas Európy k problematike ochrany spotrebiteľa nemecký europoslanec Andreas Schwab. K problematike obmedzenia spotreby v celosvetovom kontexte dodáva: “Je zrejmé, že vo svete, ale aj v Európe máme limitované prírodné zdroje. Ich efektívne využívanie je najlepšou hnacou silou pre európsky vnútorný trh. Šetrenie zdrojov je najaktuálnejšia výzva a v Európskom parlamente mu tiež prikladáme veľký význam“. V štúdiu Európskeho parlamentu v Bruseli s ním na tému diskutujú slovenskí poslanci EP Monika Smolková (S&D) a Miroslav Mikolášik (EPP).

Martin Thuma ďalej v reportáži približuje niektoré témy plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo v Bruseli:

–          Úloha EU v udržaní biologickej rozmanitosti

–          Pripomenutie si Svetového dňa boja proti trestu smrti

–          Bezvízový styk s niektorými krajinami Balkánu

–          20.výročie pádu berlínskeho múru

Diskusné stretnutia pod názvom "Café Európa" a  modelové zasadnutie Európskeho parlamentu v podaní študentov stredných škôl. Druhá reportáž prináša obidve podujatia, ktorých spoločným menovateľom bolo priblíženie dôležitých európskych tém ľuďom na Slovensku.  

O pilotnom projekte „Európsky parlament prichádza k vám“, ktorý na téme označovania potravín prezentuje väčší vplyv Európskeho parlamentu na rozhodovanie v EÚ po platnosti Lisabonskej zmluvy, v štúdiu STV informuje Rober Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Organic logo – pod týmto názvom sa uskutočnila súťaž o európskom označovaní biopotravín, do ktorej mohli zapojiť návrhári zo všetkých krajín Európskej únie. Zástupkyňa Slovenska, ktorú predstaví záverečná reportáž, sa vo veľkej konkurencii umiestnila na druhom mieste.

Relácia Hlas Európy v každom vydaní, v samostatnom informačnom riadku, prináša aktuálne informácie z partnerských portálov:

www.europarl.europa.eu   —   www.europskyparlament.sk—

www.EurActiv.sk    —  www.nasieuroposlanci.sk  —  www.euroinfo.gov.sk