Relácia Hlas Európy o bilaterálnych sporoch v členských štátov EÚ

Ak majú dve krajiny spor, ktorý nevedia vyriešiť bilaterálne, je úplne logické, že iné krajiny, alebo európske inštitúcie, v tomto prípade Európsky parlament, sa pokúsia tento spor koordinovať”, vyhlásil v diskusii relácie Hlas Európy na tému miesta národných a národnostných otázok v Európskom parlamente a EÚ Martin Schulz, predseda Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Zástupcom konfliktných strán dávame priestor práve tu – na neutrálnej pôde – či už Európskeho parlamentu, alebo inej európskej inštitúcie.  To je zmysel európskej integrácie – dať dokopy a prediskutovávať najrozličnejšie názory európskych národov, dodáva. V štúdiu na tému s ním diskutujú aj slovenskí poslanci EP Katarína Neveďalová (S&D) a Alajos Mészáros (EPP).

Martin Thuma ďalej v reportáži približuje aktuálne témy júnového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo v sídle EP v Štrasburgu.  

Slovensko má za sebou parlamentné voľby, z ktorých vzíde nová vláda a nové prerozdelenie pozícií v Národnej rade Slovenskej republiky. Reportáž približuje, aká je úloha obidvoch orgánov smerom k uplatňovaniu rôznych politík Európskej Únie na národnej úrovni.

Na tému dvojakého občianstva a vzostupu nacionalistických tendencií v Európskej Únii v štúdiu Slovenskej televízie diskutuje Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV a  Vladimír Bilčík zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

O spolužití rôznych národnostných menšín rozpráva román – Stalo sa prvého septembra, ktorý predstavuje záverečná reportáž. Jeho autor, Pavol Rankov, zaň získal historicky prvú cenu Európskej Únie za literatúru. Okrem knižnej podoby sa román dočkal aj svojho uvedenia na doskách Slovenského národného divadla.

Relácia Hlas Európy v každom vydaní, v samostatnom informačnom riadku, prináša aktuálne informácie z partnerských portálov:

www.europarl.europa.eu   —   www.europskyparlament.sk—

www.EurActiv.sk    —  www.nasieuroposlanci.sk  —  www.euroinfo.gov.sk