Európa 2020 musí mať reálne ciele zamerané na rast a zamestnanosť

Bratislava 23. marca (TASR) – Slovensko bude na štvrtkovom a piatkovom summite EÚ v Bruseli presadzovať, aby sa zredukoval počet cieľov novej stratégie EÚ Európa 2020, aby sa v nich zohľadnili skôr reálne ciele, reflektovali individuálne možnosti jednotlivých členských štátov a aby bol jazyk stratégie maximálne zrozumiteľný, zdôraznil dnes premiér Robert Fico na zasadaní parlamentného výboru pre európske záležitosti.

Premiér chce na summite urgovať Európsku radu, aby sa stratégia sústredila predovšetkým na rast a zamestnanosť. "Ďalej budeme pomerne významne zdôrazňovať, že ciele, ktoré si postaví táto stratégia do roku 2020, síce budú a môžu byť ambiciózne, ale musia byť zároveň reálne a musia reflektovať individuálne podmienky a možnosti každej členskej krajiny Európskej únie," informoval Fico členov výboru.

"Pamätáme sa, ako dopadla Lisabonská stratégia do roku 2010, kedy boli postavené veľmi ambiciózne ciele, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európskej únie. Tento cieľ nebol dodržaný, preto bude väčšia opatrnosť členských štátov EÚ pri diskusiách na túto tému," podotkol.

Fico zdôraznil, že Európa 2020 je veľmi významný dokument, ktorý sa musí zohľadniť aj v programovom vyhlásení budúcej slovenskej vlády. Obzvlášť sa podľa neho treba zamerať na kohéznu politiku, bez ktorej by nebolo možné takýto strategický dokument vôbec schváliť. "Ide nám hlavne o plné využitie rozvojového potenciálu každého regiónu a o prijímanie miestnych rozvojových stratégií, z čoho vyplýva prioritná potreba venovať pozornosť najmä základnej infraštruktúre s dôrazom na dopravné prepojenia," ozrejmil Fico.

Energetická bezpečnosť a dostatočnosť by mala byť ďalším bodom stratégie v prioritnom záujme Slovenska. "Nás najviac zaujíma prepojenie sever – juh, pokiaľ ide o plyn a elektrinu," špecifikoval s tým, že dodržiavanie Paktu rastu a stability patrí tiež medzi hlavné body.

Predseda vlády pripomenul, že na marcovom summite sa bude Európska rada zaoberať iba cieľovými oblasťami Európy 2020, zatiaľ bez kvantifikácie, "to znamená, že nepovieme, o koľko percent by sa malo niečo zvýšiť alebo znížiť". Kvantifikácia vyžaduje podľa neho ešte rozsiahlu diskusiu, ale jednotlivé body by mohli byť spresnené do číselnej podoby a prijaté na už júnovom summite.

Európska rada má vo štvrtok a piatok v Bruseli prijať základné ciele budúceho rozvoja, ktorými sú zvýšenie miery zamestnanosti, zvýšenie investícií do vedy a výskumu, zníženie emisií, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a zníženie spotreby energie. "Štvrtý základný hlavný cieľ má byť zvýšenie miery vzdelávania a piaty cieľ je zníženie chudoby," povedal s tým, že tento rozsah cieľov spôsobuje pomerne veľkú diskusiu na pôde EÚ.