RNDr. Miroslav Král, CSc.

RNDr. Miroslav Král, CSc.

54 rokov

člen predsedníctva Strany zelených  

  • bydlisko – Pezinok
  • vzdelanie – v r. 1979 ukončil štúdium na Katedre astronómie, geofyziky a meteorológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a získal titul doktora prírodovedy RNDr. vo vednom odbore geofyzika. Vedeckú hodnosť kandidáta geologických vied CSc. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave obhájil v roku 1992.
  • pracovné skúsenosti – od r. 1992 až po súčasnosť sa venuje vyhľadávaniu, ochrane a využívaniu geotermálnych vôd. Je členom predsedníctva SZ, ako aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, kde pôsobí v komisii územného rozvoja a životného prostredia
  • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne, ruský jazyk – aktívne, francúzsky jazyk – pasívne