Rok 2011 bude pre Východné partnerstvo kľúčový

foto: eurokomisár pre rozširovanie Štefan Füle, zdroj: Juha Roininen / EUP- Images

Dvojdňový seminár s názvom „Priority poľského predsedníctva: Česká priorita“ organizovala česká Asociácia pre medzinárodné otázky (AMO).

Uvažujme v dlhodobej perspektíve

Jaroslav Dziedic z poľského Ministerstva zahraničných vecí povedal, že si uvedomuje, že šesťmesačné predsedníctvo EÚ nedáva predsedníckej krajine príliš veľký časový priestor na to, aby sa jej podarilo dosiahnuť tie najvyššie méty ako napríklad zahájenie rozhovorov o odstránení vízového režimu, či uzatvorenie asociačných dohôd. „Ide o dlhodobé procesy. V predsedníctve EÚ, ktoré trvá šesť mesiacov, nejde o to ich zahájiť alebo ukončiť. Všetko, čo môžeme urobiť je urýchliť tie z nich, ktoré považujeme za najdôležitejšie,“ uviedol Dziedic, ktorý má vo svojom postavení na starosti práve agendu východného partnerstva. Podľa neho je tiež veľmi dôležité, aby sa o úspechoch dozvedela verejnosť- a to najmä tá v partnerských krajinách.

Šance na úspech

Ako už bolo spomenuté, Poľsko bude v druhej polovici budúceho roka predsedníckou krajinou EÚ po tom, čo tento status prevezme od Maďarska. Dziedic uviedol, že „práve rok 2011 bude pre Východné partnerstvo tým rozhodujúcim“. Peter Mareš z českého Ministerstva zahraničných vecí súhlasí. Budúci rok bude podľa neho natoľko zásadný, že rozhodne o ďalšom osude celej iniciatívy- a to, či uspeje alebo skončí „na smetisku unijných dejín“.

Mareš je ale v tomto ohľade skôr optimistický, prvú možnosť totiž podľa neho podporuje hneď niekoľko faktorov. „Počas nasledujúceho roka budeme mať výbornú šancu na to, aby sme uspeli. Čakajú nás dve predsedníctva krajín, ktoré majú na iniciatíve veľký záujem, a potom je tu tiež komisár Füle, ktorý dokonalým spôsobom rozumie podstate Východného partnerstva,“ dodal.

Transparentnejšie financovanie a nastavenie vzťahov s Ruskom

Kritickým bodom pre budúcnosť celého ambiciózneho, no nákladného projektu môže byť práve jeho financovanie. Iniciatíva, ktorá spadá pod Európsku politiku susedstva (ENP) je totiž platená prostredníctvom finančného nástroja ENPI (European Neighbourhood Policy Institute). V roku 2008 sa finančná asistencia EÚ šiestim krajinám pohybovala na úrovni 450 miliónov eur a v roku 2013 by mala byť zvýšená o 75 percent na 785 miliónov eur. Podľa mnohých je to však i tak len kvapka v mori.

Petra Kuchyňková z Fakulty sociálnych štúdií na brnenskej Masarykovej univerzite sa preto domnieva, že jednou z najväčších výziev, ktorým bude poľské predsedníctvo budúci rok čeliť je práve otázka financovania Východného partnerstva v kontexte rokovaní o budúcej finančnej perspektíve EÚ na roky 2014 až 2020.

Odhliadnuc od zvýšenia objemu finančných prostriedkov na realizáciu nákladných projektov v rámci Východného partnerstva musí Únia podľa Petra Mareša popracovať aj na efektivite prerozdeľovania peňazí. „Distribúcia financií musí byť efektívnejšia a transparentnejšia,“ uviedol.

Ďalšou výzvou, ktorá na poľské predsedníctvo čaká, je podľa Kuchyňkovej Rusko. Moskva, ktorá nedostala ponuku na účasť v partnerstve nesmie v žiadnom prípade nadobudnúť dojem, že sa jedná o proti rusky zameranú iniciatívu. Veľmi citlivou otázkou je v tomto ohľade aj uvoľnenie vízového režimu.

Zapojme Západ

Poľsko už v minulosti oznámilo, že otázku Východného partnerstva bude presadzovať na agendu spoločných rokovaní nielen Vyšehradskej štvorky, ale aj takzvaného Weimarského trojuholníka- teda stretnutia medzi Poľskom, Francúzskom a Nemeckom. Peter Mareš sa domnieva, že druhá forma spolupráce bude pre ďalší vývoj Východného partnerstva oveľa dôležitejšia než tá prvá.

A dôvod? Aby iniciatíva mala vôbec šancu na úspech, musí si získať permanentnú podporu predovšetkým západoeurópskych krajín, ktoré nie sú do projektu priamo zapojené, dodal na záver.


Ďalšie kroky

  • 1. január 2011: Maďarsko bude predsedníckou krajinou EÚ
  • 26. máj 2011: summit Východného partnerstva
  • 1. júl 2011: Poľsko prevezme predsedníctvo EÚ