RÓMOVIA: So Šefčovičom máme nadštandardné vzťahy

Bratislava 14. januára (TASR) – Predstavitelia rómskych komunít vyjadrili ostrý protest voči spôsobu prezentovania vzťahu dezignovaného slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča k rómskej komunite. V stanovisku, ktoré dnes poskytli TASR, tak reagovali na obvinenia zo strany maďarských europoslancov, ktorí požadujú aby Šefčovič počas budúcotýždňového híringu vysvetlil svoje údajné vyhlásenie namierené proti Rómom.

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít, Akadémia vzdelávania a výchovy Rómov, Parlament rómskych osád a Univerzus Rožňava v stanovisku zdôrazňujú, že zo Šefčovičom počas jeho pôsobenia vo funkcii stáleho predstaviteľa SR pri EÚ dlhodobo aktívne spolupracovali.

„M. Šefčovič bol voči požiadavkám a aktivitám rómskych združení dosiaľ vždy veľmi ústretový a pripravený spoločne presadzovať rómske projekty,“ konštatujú v stanovisku Rómovia. Ako ďalej pripomínajú, vďaka tomuto jeho prístupu a osobnému zaangažovaniu bol vytvorený projekt lokálnej stratégie komplexného prístupu v rámci Horizontálnej priority pre marginalizované rómske komunity Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 vo výške 200 miliónov eur, ktorý možno v rámci EÚ považovať za unikátny.

Dlhodobá angažovanosť Maroša Šefčoviča sa podľa Rómov odrazila aj v iniciatíve ôsmich krajín strednej a juhovýchodnej Európy – Rómska dekáda, ktorej cieľom je zmena života Rómov v Európe, ich sociálne začlenenie a zlepšenie ekonomického a sociálneho statusu v regióne. Zástupcovia rómskych komunít veria, že zavádzajúce obvinenia na adresu Šefčoviča nebudú mať vplyv na preverovanie jeho osobnostných a profesionálnych kvalít počas nadchádzajúceho híringu.

Maďarská europoslankyňa Lívia Járókaová z frakcie ľudovcov dnes uviedla, že dezignovaný slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič bude musieť počas svojho budúcotýždňového híringu vysvetľovať svoje údajné vyhlásenie namierené proti Rómom a rovnako bude musieť objasniť, ako chce pretláčať do popredia rómsku problematiku.

Járókaová spolu so svojím kolegom Józsefom Szájerom upozornila na vyhlásenie, ktoré mal Šefčovič urobiť počas konferencie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o ľudských právach a migračnej politike EÚ v januári 2005, o tom, že rómski občania „zneužívajú slovenský sociálny systém“.

Maďarská europoslankyňa konštatovala, že nechce Šefčoviča súdiť, ale chce vyzdvihnúť dôležitosť problematiky chudobných vrátane Rómov. Okrem ospravedlnenia sa od slovenského kandidáta požaduje objasnenie, ako chce prispieť k presadzovaniu potreby riešenia tejto otázky. Podľa maďarskej poslankyne, ktorá tiež patrí k rómskej menšine, nejde momentálne o to, aby Šefčovič stiahol svoju kandidatúru, alebo aby slovenská vláda vymenila svojho nominanta.

„V tomto štádiu o to nejde, lebo zatiaľ nemôžeme povedať nič o jeho profesionálnych schopnostiach. Tie sa posúdia na budúcotýždňovom híringu a dúfam, že nám ukáže, že skutočne chápe to, čo povedal a ukáže, ako sa jeho názory zmenili a ako sa pozerá do budúcnosti ako podpredseda EK zodpovedný za rovnosť príležitostí,“ vyhlásila maďarská europoslankyňa dodávajúc, že sa „teší na spoluprácu s ním“.

Járókaová súčasne odmieta tvrdenia, že maďarskí europoslanci prišli s touto kauzou v súvislosti s problematickým vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom.

„Nemyslím, že ide o bilaterálnu otázku,“ vyhlásila maďarská europoslankyňa, podľa ktorej nejde ani o odvetný krok jej frakcie voči socialistom v Európskom parlamente za rozsiahlu kritiku na adresu dvoch dezignovaných komisárov z radov socialistov – litovského nominanta Algirdasa Šemetu a Bulharky Rumjany Želevovej.

kan mon ed