Rozšírenie v roku 2004 únii pomohlo

 

Krátka správa:

Posledné kolo rozšírenia EÚ, ku ktorému došlo pred dvoma rokmi – 1. mája 2004 – bolo pre EÚ prínosom. Rozšírenie prispelo pozitívne k ekonomickému rastu a nárastu v objeme obchodu a potvrdilo tak optimistické projekcie ekonómov pred rozšírením.

Toto hodnotenie predniesol komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Joaquín Almunia, ktorý bol citovaný v denníku Financial Times. Vyjadrenia komisára Almuniu by mala potvrdiť štúdia, ktorá bude zverejnená následne.

Cieľom analýzy je vyvrátiť mýty o tom, že rozšírenie o krajiny strednej a východnej Európy prispelo k úniku kapitálu a pracovných miest z pôvodných členských krajín únie na územie nových členských štátov. Takéto nepodložené tvrdenia potom slúžia ako argumenty pre tých, ktorí chcú zastaviť proces ďalšieho rozširovania EÚ.

Podľa Almuniu čísla arguemntujú jasne v prospech rozšírenia: HDP na obyvateľa v nových členských štátoch únie vzrástlo zo 44% priemeru EÚ-15 v roku 1997 na 50% v roku 2005, podiel nových členov na obchode s EÚ vzrástol z 5% (1993) na 13% (2005).

Zahraničné investície do nových členov sa doposiaľ rovnajú sume 191 miliárd eur (2004). Podľa Almuniu sa asi len 1-1,5% stratených pracovných miest v EÚ-15 dá pripísať na účet novým členským štátom. Komisár tiež nezabudol zdôrazniť, že z rozšírenia profitovali najviac tie krajiny, ktoré otvorili svoj trh práce bezprostredne po rozšírení.

K téme prinesie EurActiv.sk viac po zverejnení správy.