Rozšírený Schengen medzi prioritami Portugalského predsedníctva

Krátka správa

Veľvyslanec SR v Portugalsku Radoslav Boháč včera osobne informoval slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča o prioritách Portugalského predsedníctva. Podľa nášho veľvyslanca má Portugalsko eminentný záujem na fungovaní rozšíreného schengenu od 1. januára 2008 „a urobí pre to politicky všetko“. Slovenský prezident navštívi v piatok budúcu shengenskú hranicu SR s Ukrajinou.

Víťazom výberového konania na zrealizovanie informačnej a komunikačnej kampane o zavedení eura v SR sa stali agentúry Creo/Young & Rubicam, s.r.o. a jej dcérska firma Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o. Kampaň by sa mala spustiť v spolupráci s NBS a Ministerstvom financií začiatkom budúceho roka. Celkové náklady na kampaň by mali predstavovať 134,5 milióna korún bez DPH.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) apeluje na Európsku radu, aby prijala efektívnejšie usmernenia pre malé a stredné podniky. EHSV podporuje návrh Európskej komisie znížiť do roku 2012  administratívne zaťaženie podnikov o 25 %. EHSV zároveň požaduje vytvorenie právneho základu Charty pre malé podniky a vyhlásenie roku 2009 za Rok podnikateľa.

Z prieskumu „Výzvy Európy 2007“ zrealizovanom nemeckou agentúrou GfK v 10 európskych krajinách vyplýva, že najväčšiu obavu vzbudzuje u Európanov nezamestnanoť (30 %), vývoj cien a kúpnej sily (18 %), problematika bývania, kriminalita (14 %) a problém s penziami (13 %).

Európska centrálna banka pokračuje v intervenovaní na európskom peňažnom trhu, keď včera pri 4%-nom úroku uvoľnila 47,67 miliárd eur na upokojenie situácie.