Rozšírenie bolo prínosom pre britskú ekonomiku

Krátka správa:

Komisia EÚ britskej Snemovne lordov uskutočnila prieskum s cieľom zistiť, či by sa na ďalšiu vlnu rozširovania EÚ malo nazerať ako na hrozbu alebo ako príležitosť.

Záverečná správa tejto Komisie, zverejnená 23. novembra 2006, tvrdí, že rozširovanie EÚ je prínosom tak pre nových členov, ako aj pre tých starých. Správa ďalej uvádza, že imigrácia vysoko kvalifikovanej lacnej pracovnej sily z EÚ-10 pomohla zvýšiť konkurencieschopnosť britských spoločností napríklad vo vzťahu k vznikajúcim spoločnostiam v Ázii. Taktiež upozorňuje na to, že pracovníci z nových členských krajín, ktorým krajiny EÚ-15 kládli obmedzenia v roku 2004, sa jednoducho uplatnili na čiernom trhu práce.

Čo sa týka inštitucionálneho fungovania EÚ s 25 členmi, Komisia uznáva, že je potrebná reforma, čo je ďalším argumentom pre nevyhnutnosť usporiadania medzivládnej konferencie. Navyše správa poukazuje na fakt, že názory expertov sú v otázke ďalšieho rozširovania EÚ oveľa pozitívnejšie než verejná mienka. Práve preto žiada politikov západných krajín, aby intenzívnejšie komunikovali prínosy rozširovania EÚ verejnosti a postavili sa kriticky voči negatívnemu zobrazovaniu rozšírenej EÚ médiami.

Správa žiada krajiny európskej dvadsaťpäťky, aby zaujali jednotnejší postoj v súvislosti so vstupom Turecka do Únie a nabáda ich k tomu, aby nechali dvere otvorené západnému Balkánu, čím by ho podporili v jeho snahe posilniť boj proti korupcii a náboženskému násiliu.