Rozširovanie – kameň úrazu

 

Krátka správa

Návrh záverov summitu 15.-16. júna, vypracovaný Rakúskym predsedníctvom EÚ, kladie dôraz na „absorpčnú kapacitu“ – pripravenosť EÚ prijať nových členov. V návrhu sa uvádza, že európski lídri by mali prediskutovať ďalší osud rozširovania Únie na mimoriadnej schôdzke v decembri 2006, vychádzajúc zo špeciálnej správy Komisie o „kritériu absorpčnej kapacity Únie“.

Rakúska definícia absorpčnej kapacity ako „kritéria“ je pomerne kontroverzná, pretože EÚ doteraz vždy popierala, že by pripravenosť bloku prijímať nových členov mala byť prístupovou podmienkou pre kandidátske krajiny.

Európski diplomati uviedli, že stretnutie najvyšších bruselských zástupcov členských krajín 8. júna prinieslo „vážny rozpor“ o návrhu.

Veľká Británia a nové členské krajiny, ktoré sú horlivými zástancami ďalšieho rozšírenia Únie, sa proti návrhu Viedne postavili a prišli s množstvom pozmeňovacích návrhov, ktoré oslabili opatrný jazyk návrhu, čo sa týka rozširovania. Litva napríklad navrhla vyňatie odseku, ktorá vyzýva Európsku komisiu k vypracovaniu „špeciálnej správy“ o absorpčnej kapacite. V pasáži sa uvádza, že správa Komisie by sa mala zaoberať aj „postojmi verejnej mienky v Únii voči rozširovaniu“.

EÚ doteraz oficiálne popierala, že verejná mienka je súčasťou absorpčnej kapacity, a tvrdila, že ide o čisto technickú záležitosť, spojenú s finančnými prostriedkami Únie a inštitucionálnou pripravenosťou rozširovať sa.

Francúzsko a Holandsko, ktoré rozširovanie vnímajú ako hlavný dôvod minuloročného odmietnutia Európskej ústavy, návrh Viedne podporujú. Haag navyše silne presadzuje zaradenie zmienky o „kvalite“ procesu rozširovania do textu návrhu, čo by napríklad znamenalo, že najkomplikovanejšie negociačné kapitoly by sa v prístupovom procese museli otvárať ako prvé.

Spor o závery summitu, týkajúce sa prístupu Bulharska, Rumunska, krajín Západného Balkánu a Turecka stále pokračuje, pričom Francúzsko a Holandsko opäť vyhlásili, že sa budú zasadzovať za ďalšie ochranné mechanizmy proti nekontrolovateľnému rozširovaniu.