Rumunsko a Bulharsko – prijatie s podmienkou

 

Krátka správa

Komisia by má dnes (26. septembra) oznámiť, že Bulharsko a Rumunsko vstúpia do Európskej únie už v roku 2007. Finálna monitorovacia správa Komisie, na základe ktorej sa bude rozhodovať Európsky parlament a Rada, však stanovuje tvrdé podmienky. Obe krajiny budú prísne monitorované v ostávajúcich problémových oblastiach, ako je súdnictvo, boj proti korupcii a poľnohospodárstvo.

Ak nesplnia podmienky, Komisia má možnosť využiť „zabezpečovacie opatrenia“ až na tri roky od vstupu. Sú medzi nimi zákazy vývozu potravín, či skresanie príjmov z eurofondov.

Prístupovú zmluvu, podpísanú v apríli 2005, ratifikovalo doteraz Rumunsko, Bulharsko a 21 členských krajín. Sofia a Bukurešť tak pristúpia 1. januára 2007, vstup do Únie im však môže ešte stále o rok odložiť rozhodnutie Rady.

Predseda Komisie José Manuel Barroso tiež naznačil, že po Rumunsku a Bulharsku možno očakávať „prestávku v rozširovaní“. Povedal: „Nemyslím si, že bude múdre pokračovať s akýmkoľvek rozširovaním, pokiaľ v Európe nevyriešime ústavnú otázku.“

Podobné tvrdenia, zazneli napríklad aj z úst komisára Špidlu v interview pre denník SME, odrážajú realitu „únavy z rozširovania“ v mnohých členských krajinách, vyvolávajú však tiež pochybnosti o reálnosti sľubov EÚ voči Turecku a krajinám Západného Balkánu. Barroso však tiež poznamenal, že by chcel „aby Chorvátsko pristúpilo hneď ako to bude možné, keď splní všetky kritériá“.