Rusko prerazí „európsku blokádu“

 

Krátka správa

Prezident Putin inauguroval 10. septembra novú námornú trasu spájajúcu enklávu Kaliningrad so zvyškom Ruska. Kaliningrad, pre Rusko strategický prístup k Baltskému moru a vojensky významná oblasť, je zdrojom konfliktov medzi Ruskom a Litvou už niekoľko rokov. Rusko obviňuje Litvu, že blokuje dopravu smerujúcu do enklávy obkolesenej, po rozšírení z mája 2004, hranicami EÚ.

Napätie eskalovalo nedávno, keď ruské ministerstvo zahraničných vecí zaútočilo na Litvu , ktorá z dôvodu opráv trate prerušila železničné spojenie Ruska s enklávou. Podľa niektorých litovských predstaviteľov to mohla byť odplata za to, že Moskva, rovnako z dôvodu opráv, uzavrela ropovod zásobujúci Litvu.

Zástupca ruského ministra zahraničných vecí Vladimír Titov povedal: „Takého hrozby môžu viesť k najvážnejším následkom pre vzťahy medzi našimi dvoma krajinami.“