RÚZ: Europoslanci by mali odmietnuť inú ako kompromisnú tabakovú smernicu

Bratislava 22. augusta (TASR) – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) apeluje na slovenských europoslancov, aby pri septembrovom hlasovaní Európskeho parlamentu (EP) nepodporili sprísnenú verziu tabakovej smernice presadzovanú výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Tento návrh je totiž podľa RÚZ nielen v rozpore s oficiálnou pozíciou Slovenska, ale aj kompromisnou smernicou schválenou členskými krajinami EÚ v júni tohto roka.

Únia zamestnávateľov v liste adresovanom slovenským europoslancom upozorňuje na tri kľúčové oblasti, v ktorých sa návrh ENVI rozchádza s dohodnutým kompromisom. Za primárny problém považuje otázku zdravotných varovaní na spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov. Kým kompromisný návrh rady ministrov členských krajín hovorí o tom, že varovania by mali pokrývať 65 % plochy krabičiek, výbor europarlamentu naďalej presadzuje zväčšenie tejto plochy na 75 %. Toto by malo podľa RÚZ okrem iného negatívny dopad na aplikáciu kontrolných známok pri uvádzaní na slovenský trh.

Problematickou oblasťou je aj zákaz cigariet s priemerom do 7,5 milimetra, ktorý pôvodne navrhovala Európska komisia (EK) a rada ministrov to následne odmietla, pripomína RÚZ. Závažnou je podľa únie zamestnávateľov aj regulácia prídavných zložiek v tabakových výrobkoch.

"Všetky tri spomínané návrhy by mali mimoriadne negatívny dopad najmä na rozvoj nelegálneho trhu so všetkými negatívami, ktoré s tým súvisia. Ide najmä o stratu kontroly nad výrobkami a s tým súvisiace riziko pre spotrebiteľov, stratu príjmov do štátneho rozpočtu, rozvoj organizovaného zločinu," upozorňuje v liste slovenským europoslancom prezident RÚZ Marián Jusko. Poslanci by preto mali podľa neho návrh predložený výborom ENVI odmietnuť a zasadzovať sa za "účinnú a cielenú reguláciu tabakových výrobkov, ktorá by minimalizovala negatívne dopady pri dosahovaní legitímneho cieľa, ktorým je ochrana zdravia obyvateľov".

Podľa oficiálneho stanoviska SR, ktoré v marci tohto roka schválil aj Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, má Slovenská republika viaceré výhrady voči návrhu revidovanej smernice o tabakových výrobkoch. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej (nominantka Smeru-SD) môže napríklad štandardizácia obalov predávaných cigariet či ich priemeru uľahčiť falšovanie cigariet. Rezort zdravotníctva nesúhlasí ani s návrhom na zväčšenie plochy pre varovné označenia na prednej a zadnej strane cigariet na 75 % obalu.

Návrh revidovanej smernice o tabakových výrobkoch prijala EK v decembri minulého roka po dlhoročných prípravách. Ak ju odsúhlasí ešte Európsky parlament a Rada ministrov, mala by vstúpiť do platnosti v rokoch 2015 – 2016.

vjo