SBA: Bankový odvod by sa mal znížiť, inak bude ohrozené úverovanie firiem (2)

Bratislava 25. júla (TASR) – Slovenské banky boli v minulom roku z celej Európskej únie (EÚ) najviac zaťažené bankovým odvodom. Tvrdí to Slovenská banková asociácia (SBA) s tým, že ak odvod u nás neklesne, ohrozené bude na Slovensku nielen úverovanie firiem, ale aj samotná tvorba kapitálových rezerv bánk.

"Za každý 1 milión eur aktív banky na Slovensku zaplatili na odvode 3059 eur. Je to 10-krát viac ako priemer sledovaných krajín. Banky v Nemecku uhradili len 92 eur, v Británii 185 eur a v Maďarsku 596 eur na každý milión aktív," približuje analytik Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Marcel Laznia.

V súčasnosti je bankový odvod v EÚ zavedený v 15 krajinách, jeho sadzba aj základ sú však rôzne. "Podľa dostupných údajov najvyšší odvod v únii mali v roku 2012 slovenské banky. Aj napriek nižšej sadzbe, zaťaženie bolo za uplynulý rok vyššie ako v Maďarsku. Dôvodom bola možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku na straty z úverov na bývanie. Výška tejto odpočítateľnej položky bola pre rok 2012 stanovená na 30 % z týchto strát," zdôvodňuje Laznia.

Celkovo slovenské banky za minulý rok odviedli 169,8 milióna eur, pričom na dani z príjmov zaplatili 96,7 milióna eur. Podľa SBA tak efektívna daňová sadzba, ktorá zahŕňa daň z príjmu, bankový aj mimoriadny odvod, vzrástla pre bankový sektor takmer dvojnásobne z 19 % na 36 %. Aj z tohto dôvodu preto štyri banky na Slovensku skončili v strate a neodviedli daň z príjmu.

Táto situácia je podľa SBA obzvlášť nebezpečná v čase, keď klesá objem úverov pre firmy. Okrem toho vysoký odvod môže bankám spôsobiť problémy aj s kapitálom. "Ak by sa polovica zo slovenského bankového odvodu dostala do vlastných zdrojov bánk, mohli banky teoreticky zvýšiť v roku 2012 ponuku úverov pre firmy o 680 miliónov eur," vyčíslil Laznia.

Slovenská banková asociácia dáva do pozornosti aj varovanie Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že bankový odvod spolu s ďalšími finančnými prekážkami môžu zabrzdiť úverovanie niektorých sektorov. Aj MMF preto odporúča znížiť sadzbu odvodu.

Podľa Ministerstva financií SR však bankový odvod nie je hlavnou príčinou poklesu zisku. "Pripomíname, že podľa Národnej banky Slovenska k medziročnému zníženiu zisku bankového sektora neprispel najvýraznejšie bankový odvod, ale nárast nákladov na kreditné riziko, rovnako aj nárast nákladovosti retailových vkladov spolu s poklesom výnosovosti podnikových úverov," hovorí poradca ministra financií Radko Kuruc. Ako pripomenul, v rámci posledných úprav bolo schválené aj postupné znižovanie sadzby odvodu a zrušenie poplatkov bánk do Fondu ochrany vkladov. "Pri naplnení rezolučného fondu bude odvod zrušený," dodal Kuruc.