SBA: Slovenské banky patria k najstabilnejším v Európe

Bratislava 31. januára (TASR) – Slovenský bankový sektor patrí dlhodobo k najstabilnejším v Európe. Potvrdzuje to aj najnovšia správa Svetového ekonomického fóra (WEF) o konkurencieschopnosti krajín. Slovensko sa v nej v rámci krajín EÚ umiestnilo na piatom mieste po Fínsku, Malte, Švédsku a Luxembursku.

Jedným z dôvodov stability slovenských bánk je ich ziskovosť. Posledných päť rokov banky ponechali viac ako polovicu zisku nerozdelenú, čím výrazne posilnili svoju stabilitu. Bez týchto prostriedkov by objem poskytnutých úverov klesol viac ako o 20 %.

Slovenské banky sú podľa prieskumu WEF považované za štvrté najstabilnejšie v eurozóne a piate v EÚ. Oproti obdobiu pred krízou si SR polepšila celkovo o šesť miest. Najstabilnejší bankový sektor v Európskej únii má podľa prieskumu WEF Fínsko, naopak, najmenej stabilný Grécko. Za posledných päť rokov si najviac polepšilo Poľsko a najviac pohoršilo Írsko. Stabilita je zároveň jedným z hlavných kritérií klientov pri výbere banky.

Dôkazom priaznivého vývoja stability domácich bank je aj vysoká hodnota ukazovateľa primeranosti vlastných zdrojov (PVZ), ktorý nepretržite rastie aj v čase krízy. V roku 2012 sa priemerná PVZ slovenského bankového sektora pohybovala na úrovni 15,99 %, pričom v roku 2008 to bolo len 11,09 %. Doteraz sa za minimálnu úroveň PVZ považovala hodnota 8 %, no dnes sa v Európe stále častejšie uvažuje o zvýšení minimálnej hranice (napr. na 10,5 %). 

Kým niektoré banky v Európe zvýšili svoju PVZ prostredníctvom kapitálovej investície od štátu ako napríklad Írsko alebo zmrazením úverovania ako napríklad v Maďarsku, slovenské banky v priemere zvyšovali PVZ prostredníctvom ziskovosti bez negatívnych dôsledkov na hospodárstvo.

Vysoká úroveň PVZ spojená s primeraným rastom úverovania poukazuje na zdravý a stabilný bankový sektor. „Vďaka ziskovosti bankového sektora a vhodnej dividendovej politike slovenský bankový sektor ostal aj v čase krízy stabilný a domáca ekonomika nebola negatívne zasiahnutá „zastavením úverovania“, uvádza sa v analýze Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

TASR informovala SBA.

pe gl