Schátraný kaštieľ v Čunove sa zmení na moderné ekocentrum

Vizualizácia vnútorného priestoru kaštieľa po otvorení ekocentra [Bratislavský samosprávny kraj]

Zanedbaný kaštieľ v Čunove sa už čoskoro aj vďaka európskym peniazom zmení na multifunkčné ekocentrum pre všetky vekové kategórie. V Bratislavskom kraji by takýchto centier malo vyrásť niekoľko. 

Čunovo patrí už dnes medzi vyhľádavané výletové destinácie Bratislavčanov a obyvateľov priľahlých oblastí. Ide o najjužnejšiu mestskú časť Bratislavy, ktorá sa nachádza priamo pri vodnom diele Gabčíkovo, len pár kilometrov od maďarských a rakúskych hraníc. Hoci je Čunovo súčasťou Bratislavy, pôsobí pokojným vidieckym dojmom.

Už o rok by tu turistov mohlo byť výrazne viac. Rastie tu totiž nová atrakcia – ekocentrum s „nadnárodným významom,” ako o ňom hovorí tlačový odbor Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Tá by sem mala nielen pritiahnuť ďalších turistov, ale ich aj vzdelávať.

Ekocentrum vznikne v budove čunovského kaštieľa, vzácnej historickej pamiatky z polovice 18. storočia. Budova kaštieľa dlho chátrala. Už o niečo viac ako rok by však mohla otvoriť svoje dvere s novým účelom.

„Ekocentrum bude návštevníkov vzdelávať a posilňovať ich vzťah k prírode. V jeho priestoroch bude aj interaktívna výstava, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu”. V obnovenom kaštieli sa budú takisto uskutočňovať workshopy, exkurzie, cezhraničné konferencie, turistické atrakcie, semináre či tábory.

Kaštiľ v Čuňove pred rekonštrukciou [Bratislavský samosprávny kraj]

Projekt má nadnárodnú dimenziu. Realizuje sa v dvoch etapách v rámci projektov Ecoregion SKAT a Ecoregion SKHU. To znamená, že na ňom spolupracuje aj Rakúsko a Maďarsko. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko.

Čo všetko ekocentrum ponúkne?

Nadregionálno-enviro vzdelávacie centrum. Tak by sa oficiálne malo nazývať čuňovské ekocentrum v budove tamojšieho kaštieľa a jeho okolí. Ekocentrum bude multifunkčné. Okrem už spomenutých seminárov, konferencií či výstav bude mať aj svoju vonkajšiu časť. Rekonštrukciou totiž prejde aj záhrada kaštieľa a priľahlá sýpka. Tie sa zrenovujú v druhej a tretej etape projektu.

„Je to jedna z najvýznamnejších aktivít projektu. V záhrade vzniknú rôzne zážitkové a interaktívne prvky, ako biotopové jazierko, ktoré bude schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník, ale aj záchranná stanica pre zranené živočíchy,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Cieľom projektu je zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti.

„V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum ako aj podpora environmentálneho povedomia obyvateľov. Preto sme si vznik Ekocentra vytýčili aj v programovom vyhlásení BSK. Bude plniť nadnárodnú funkciu stať sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. V neposlednom rade má byť vzorovým príkladom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom,” dodal Droba.

Centrum bude určené pre všetky vekové kategórie, od žiakov materských škôl až po odbornú obec a zahraničných návštevníkov.

Nadnárodná dimenzia

Čunovo leží blízko takzvaného trojštátia – hranice Slovenska, Rakúska a Maďarska. Výstavba ekocentra má preto nadnárodnú dimenziu. Zúčastňujú sa na nej všetky tri strany.

V prvej etape projektu sa zrekonštruuje budova kaštieľa v spolupráci s rakúskymi partnermi. Do projektu je zapojená okrem Bratislavského samosprávneho kraja aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Národné parky Donau-Auen a Neusiedler See-Sewinkel v Rakúsku a región Marchfeld. Celkový rozpočet pre prvú etapu je viac ako tri milióny eur. Väčšia časť (85 percent) je hradená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zo štátneho rozpočtu pôjde desať a z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja päť percent.

V druhej etape sa plánuje revitalizácia záhrady v okolí kaštieľa. Táto fáza bude prebiehať v spolupráci s maďarskou stranou. Financovaná bude z Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Revitalizácia záhrady bude stáť viac ako milión eur.

Pomáha vtákom aj obciam pripraviť sa na zmenu klímy: Stredisko na Žitnom ostrove je posledným svojho druhu

Zo strediska environmentálnej výchovy Dropie sa v priebehu niekoľkých rokov má aj vdaka eurofondom stať modelové centrum ochrany klímy. Jeho zamestnanci už dnes samosprávam pomáhajú s adaptačnými opatreniami na nepriaznivé dôsledky zmien počasia. 

„Súčasťou projektu bude aj vybavenie dvoch miestností expozície v kaštieli, ktoré budú tematicky rozdelené na Lúky a Polia. Návštevníci tam nájdu interaktívne prvky ako virtuálna realita – očami hmyzu, modely hmyzu, úľov, potravinovej pyramídy a ďalšie,” uvádza správa publikovaná na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

V tretej a zároveň poslednej fáze prejde rekonštrukcia aj priľahlá sýpka, kde vznikne kultúrno-výstavný priestor. Aj tu by mali pomôcť európske peniaze. BSK sa o nich bude uchádzať v novom programovom období čerpania eurofondov po roku 2021.

Armáda aj roľnícke družstvo

Ekocentrum vznikne v historickej budove barokovo-klasicistického kaštieľa, ktorý je zároveň národnou historickou pamiatkou. Postaviť ho dal v druhej polovici 18. storočia cisársky komorník a bohatý veľkostatkár Péter Sapáry. V priebehu storočí niekoľkokrát zmenil vlastníka až ho napokon v roku 1905 kúpil gróf Elemér Lónya, druhý mažel belgickej princeznej Štefánie, ktorý vlastnil aj kaštieľ v neďalekých Rusovciach. Po druhej svetovej vojne kaštieľ využívala armáda. Neskôr ho využívalo aj miestne roľnícke družstvo ako kancelárske priestory. V 80. rokoch sa kaštieľ začal rekonštruovať, po revolúcii sa však práce zastavili a už nepokračovali. Odvtedy táto pamiatka chátra.

Bratislavský kraj sľúbil pôvodný vzhľad kaštieľa zachovať. Pri rekonštrukcii sa bude využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie (ide o vykurovanie kaštieľa tepelným čerpadlom) a takisto adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy ako napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia.

Samostatnú historickú hodnotu má aj priľahlá sýpka, ktorá podchádza z druhej polovice 16. alebo prvej polovice 17. storočia.

Ekocentier bude viac

Bratislavský kraj ešte v roku 2017 predstavil Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v kraji na roky 2018-2025. Jej hlavným cieľom je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedeckých predmetov, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti a rozvoj ekoturizmu.

Podľa plánu koncepcie sa už vybudovalo ekocentrum v Devínskej Novej Vsi. Ďalšie by mali vzniknúť v Stupave, v bratislavskej Cvernovke či v Modre. Zrekonštruovať by sa tiež malo turistické infocentrum na bratislavskom Kamzíku a múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8