Šefčovič: Byť v dobrovoľnom registri lobistov pri EÚ bude otázkou reputácie

Brusel 8. septembra (TASR) – Po začiatočných neúspechoch po ohlásení zavedenia dobrovoľného registra lobistických skupín pôsobiacich pri Európskej únii sa pomaly množstvo subjektov evidovaných v tzv. Registri transparentnosti začína rozrastať. Aj keď stále je pomerne ďaleko od zaznamenania všetkých "skupín vplyvu", ktorých počet sa odhaduje v Bruseli na viac než 15.000, v auguste 2010 prekročil počet registrovaných počet 3000.

"Chceme to postaviť do tej roviny, aby registrácia bola otázkou reputácie. Druhou stranou mince je to, že verejnosť bude vedieť, ktoré organizácie sa snažia ovplyvniť dianie v Bruseli, kto pre nich pracuje a s akým rozpočtom. V minulosti často kritizovaný proces sa tak stane priehľadnejším," komentoval pre TASR komisár Maroš Šefčovič, ktorý v rámci agendy administratívy a medziinštitucionálnych vzťahov má na starosti aj vyriešenie transparentného lobizmu pri inštitúciách EÚ.

Pokus o evidenciu rôznych skupín na dobrovoľnej báze, ktoré sa v Bruseli snažia ovplyvniť chod politiky, rozbehol ešte Šefčovičov predchodca Siim Kallas v roku 2008, po počiatočnom nezáujme sa však inštitúcie a organizácie začali pridávať na zoznam.

"Cieľom je, aby aktivity a proces lobingu zjednotil, aby bolo jasné, kto sa ním zaoberá, s akým cieľom, pre koho pracuje a z čoho je financovaný tento proces. Sprvu sa to viazalo so skepticizmom, postupne od úvodu ale registrácia nabrala solídne tempo," komentoval Šefčovič vývoj.

Na základe medziinštitucionálnej dohody sa zástupcovia lobistov budú môcť pohybovať v Európskom parlamente i komisii. "Tento register bude EK spoločne s Európskym parlamentom, posunuli sme sa v tejto veci výrazne smerom dopredu," dodal komisár, ktorý vyjednáva o spoločných pravidlách na čele pracovnej skupiny s poslancami EP, ktorých vedie podpredsedníčka EP Diana Wallisová.

V rámci registra sa vytvoria podkategórie, momentálne ich je šesť, ale zoskupovanie sa ešte do vytvorenia konečnej formy môže zmeniť. Šesť špeciálnych kategórií tvoria profesionálne konzultačné a právnické firmy, profesionálne a odborové organizácie, mimovládne organizácie, think-tanky a vedecko-výskumné (akademické) inštitúcie, predstavitelia náboženských organizácií, predstavitelia regiónov, miest a obcí.

V Spojených štátoch platí povinnosť zaregistrovať sa, pokiaľ určitá skupina chce "spolupôsobiť" na tvorbe politiky na chodbách a v kuloároch. Na úrovni Európskej únie to zatiaľ ešte nebude platiť, ale vývoj by mal smerovať k tomuto bodu. "EP chcel dosiahnuť, aby tento register bol povinný, avšak vzhľadom na nedostatok právneho základu sme sa rozhodli, že bude dobrovoľný. Trvalo by to veľmi dlho, kým by sa povinný register ukotvil v komunitnom práve. Dlhodobým cieľom je zoznam na základe povinnosti, v dlhšej časovej perspektíve sa budeme oň usilovať," uzavrel slovenský diplomat.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy.