ŠEFČOVIČ: Jednotný bankový dozor chce znížiť napätie medzi bankami a ich dcérami

Štrasburg/Brusel 12. septembra (TASR) – Pri príprave dokumentu o jednotnom bankovom dohľade Európska komisia (EK) brala ohľad na veľmi citlivý vzťah medzi bankami a ich dcérskymi bankami, na skutočnosť, že ide o prepojenie, ktoré má dopad na bankový sektor v štátoch eurozóny a v štátoch, ktoré sú momentálne mimo európskej menovej únie, povedal podpredseda EK Maroš Šefčovič.

"Tento vzťah je veľmi dôležitou a citlivou otázkou. Z tohto dôvodu prišla komisia s návrhom, kde je presvedčená, že vylepšuje súčasnú situáciu," uviedol Šefčovič v rozhovore pre TASR.

Slovenský eurokomisár dodal, že z dôvodu, keď navrhovaný jednotný európsky mechanizmus dohľadu musí brať na zreteľ stav a zdravie bánk v celej EÚ a zvlášť v eurozóne, sa komisia snaží už na začiatku eliminovať napätie medzi národnými dohľadmi, ktoré sa počas vrcholiacej krízy snažili chrániť banky-matky, a národnými dohľadmi, ktoré chránili dcérske banky.

"To znamená, že sa hľadá riešenie, ktoré bude vyvážené a v prospech bankového sektora v eurozóne a EÚ," dodal Šefčovič.

Zopakoval, že celkovú zodpovednosť za dohľad nad všetkými bankami v eurozóne bude niesť Európska centrálna banka (ECB), avšak ten dennodenný výkon bude naďalej realizovaný na národnej úrovni, kde národné dohľady budú aj naďalej komunikovať medzi sebou, ako doposiaľ, v rámci kolégia supervízorov, ktoré funguje pod Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA).

Kvalitu jednotného dohľadu ECB by podľa Šefčoviča malo zvyšovať aj to, že táto inštitúcia disponuje najpresnejšími informáciami o situácii v bankovom sektore, vie prijímať a navrhovať kvalifikované riešenia a má kapacitu konať. To by podľa neho malo byť zárukou, že sa v budúcnosti vyhneme situáciám, aké zažívame dnes, keď aj pre situáciu v bankovom sektore sa eurozóna nevie dostať z krízy už štvrtý rok po sebe.

Návrh EK o mechanizme jednotného dohľadu zahŕňa možnosť nečlenským krajinám eurozóny zapojiť sa do tohto mechanizmu.

"Zvolili sme riešenie, ktoré vytvára maximálne otvorený mechanizmus voči krajinám a bankám, ktoré momentálne nie sú v eurozóne," uviedol Šefčovič. V tomto smere bude podľa neho dôležitý ten princíp, ktorý zdôrazní jednotnosť európskeho trhu pre celú EÚ.

"Je to preto, aby sa posilnili všetky elementy a charakteristiky jednotného trhu aj v bankovom sektore a aby sa vytvorila maximálna otvorenosť voči tým krajinám a bankám, ktoré nie sú v eurozóne," vysvetlil Šefčovič.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed