Sekcia Energetika s novým sponzorom

Krátka správa

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. sa stala ďalším sponzorom sekcie Energetika. Podporila tak hlbšie informácie o investíciách do energetiky a energetického výskumu a vývoja, ekonomických a environmentálnych súvislostiach rozvoja jednotlivých zdrojov energie i súvisiacom legislatívnom prostredí.

Oblasť energetiky sa v poslednom čase zaradila medzi politické priority na európskej a národnej úrovni. Sekcia bude sledovať vývoj vo viacerých témach:

  • zloženie energetického mixu, energetické zdroje,
  • výskum v oblasti energetiky,
  • vonkajšia energetická politika,
  • energetika a životné prostredie,
  • liberalizácia energetiky v EÚ a vytváranie európskeho trhu s energiou,
  • európska a národná legislatíva, a pod.

S reakciami, nápadmi, prípadne ponukami na obsahovú spoluprácu môžete kontaktovať koordinátora sekcie. Ak vás oblasť energetiky zaujíma, zaregistrujte sa pre zasielanie e-mail newslettera. Aktuálne informácie môžete získavať aj prostredníctvom RSS feed sekcie Energetika.