Seminár SIA v Banskej Bystrici zrušený

Sociálna implementačná agentúra zrušila informačný seminár, ktorý sa mal uskutočniť 12.1.2010 v Banskej Bystrici v súvislosti s aktuálne vyhlásenou výzvou DOP-SIA-2009/1.2.1/02 pre nezáujem potenciálnych žiadateľov ako aj odbornej a laickej verejnosti.