Septembrový vstup do Schengenu sa pre Bulharov a Rumunov vzďaľuje

Brusel 23. júla (TASR) – Otázka vstupu Bulharska a Rumunska do schengenskej zóny môže byť vyňatá zo septembrovej pracovnej agendy ministrov vnútra a spravodlivosti, uviedli dnes nemenované diplomatické zdroje počas zasadania Rady EÚ pre zahraničné záležitosti v Bruseli.

Zároveň s bruselským oficiálnym zasadaním diplomatov, prebiehalo v Nikózii neformálne stretnutie ministrov rezortov spravodlivosti a vnútra. Medzi novinárov prenikli informácie, že viaceré členské štáty EÚ požadujú odklad septembrového rozhodnutia Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti o konečnom štatúte Bulharov a Rumunov v schengenskom priestore. Súhlas ministrov z uvedených rezortov je tou poslednou inštanciou, ktorá môže odobriť alebo zahatať vstup oboch balkánskych krajín do Schengenu.

Rumunské médiá tvrdia, že práve túto poslednú prekážku už mali Rumuni pomaly odstránenú, keďže posledná krajina, ktorá dvojetapovému rozšíreniu Schengenu na Balkán bránila, bolo Holandsko. To musí dodržať svoj sľub, že zmení svoje stanovisko po dvoch pozitívnych polročných správach o pokroku v oblasti justície v oboch krajinách.

Posledné dve správy – z januára a júla tohto roku – boli v podstate priaznivé, a tak nič nebránilo úvahám o vstupe oboch krajín do Schengenu.

Avšak kvôli napätej politickej situácii v Rumunsku, kde ľavicová vláda neštandardným spôsobom odvolala prezidenta, Európska komisia uviedla, že potrebuje istotu, že Rumunsko koná v súlade so základnými demokratickými princípmi EÚ, a že v krajine nedochádza k porušeniu ústavného poriadku. Vymohla si pritom ďalšiu správu v rámci Mechanizmu spolupráce a overovania o Rumunsku, ktorá má vyjsť koncom roka.

Toto je dôvod, prečo viaceré európske štáty žiadajú vyňatie septembrového hlasovania o Schengene z pracovnej agendy Rady pre spravodlivosť a vnútorné otázky a jeho odloženia až dovtedy, kým budú známe výsledky koncoročnej hodnotiacej správy Európskej komisie.

To by nielen pre Rumunsko, ale aj pre Bulharsko, keďže obe krajiny sú vnímané ako jeden "balík" pre rozširovanie Schengenu, znamenalo posunutie členstva v tejto zóne na koniec tohto roku alebo na začiatok roku 2013.

Kompromisné dvojetapové alebo dvojfázové riešenie pre vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu bolo dohodnuté v roku 2011 počas poľského predsedníctva v EÚ, keď snahy dvoch balkánskych krajín podporilo najmä Francúzsko a Nemecko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)