SGI: EK zistila zásadné nedostatky v riadení projektu sociálnych podnikov

Bratislava 13. januára (TASR) – Európska komisia (EK) bude na základe svojej nedávnej kontroly fungovania pilotných sociálnych podnikov na Slovensku konštatovať zásadné nedostatky v celkovom manažmente tohto projektu zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Tvrdí to Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorý má k dispozícií neoficiálne informácie o výsledku auditu komisie na MPSVR vo vzťahu k sociálnym podnikom.

Zároveň má SGI údajne z viacerých zdrojov potvrdené informácie, podľa ktorých už od júla minulého roka odmieta preplatiť výdavky na pilotné sociálne podniky aj slovenské Ministerstvo financií (MF) ako tzv. certifikačný orgán. "Na základe toho existuje dnes už veľmi vysoké riziko, že z projektu pilotných sociálnych podnikov nepreplatí Európska únia nič, alebo len malú časť. Milióny eur, ktoré zo strany MPSVR už boli vyplatené, tak pravdepodobne zatiahnu slovenskí daňovníci," upozorňuje predseda Správnej rady SGI Miroslav Beblavý.

Vzhľadom na tieto fakty žiada inštitút predsedu vlády Róberta Fica, aby si uvedené informácie urýchlene overil na EK a MF a ak sa potvrdia, aby odvolal ministerku práce Vieru Tomanovú. "Ona osobne tento projekt zastrešila, ignorovala všetky doterajšie upozornenia na jeho riziká a nepodnikla žiadne včasné nápravné opatrenia," dodáva Beblavý.

UPOZORNENIE:

TASR sa pokúsi získať reakciu dotknutých strán.

vjo