SIA: Časový harmonogram výziev operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na rok 2010

Sociálna implementačná agentúra (SIA) zverejnila harmonogram výziev na rok 2010 v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prehľad výziev nájdete na tomto odkaze