SIA: Doteraz schválili 26 projektov na poporu rozvoja malých podnikov

Sociálna implementačná agentúra zverejnila priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP2009-SIP004.

Účelom výzvy DOP2009-SIP004 vyhlásenej 15.6.2009 a uzatvorenej 24.8.2009 je podpora aktivít na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby, udržania a rozvoja nových pracovných miest a podpory ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu.

Zoznam najdete na tomto odkaze.