Sia posunula termín uzávierky výzvy DEOP2009-SIP003

Sociálna implementačná agentúra  posunula termín uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom DOP2009-SIP003 zameranej na poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie.

Novým termínom ukončenia predkladania žiadostí o NFP je 26.2.2010 do 16:00 hod. Chce tým poskytnúť žiadateľom možnosť zahrnúť do žiadosti o NFP aktuálne potreby regiónu vo väzbe na regionálnu politiku.