SIA zverejnila zoznam schválených žiadostí výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01

Sociálna implementačná agentúra zverejnila zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva bola zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciam. 

Zoznam nájdete na tomto odkaze