Učiteľka z gymnázia v Čadci získala titul Európsky učiteľ jazykov roka

Bratislava 24. septembra (TASR) – Ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka si dnes v Bratislave prevzala Ivana Zemiaková z Gymnázia Jozefa M. Hurbana v Čadci. Certifikát Európska značka pre jazyky získali za svoje projekty napísané v cudzom jazyku Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi a Súkromná ZŠ na Starozagorskej ulici v Košiciach. Súťaž vo výučbe cudzích jazykov iniciovala Európska komisia.

Vedúci služobného úradu ministerstva Miroslav Siváček sa oceneným poďakoval za ich inovatívny prístup k práci a súčasne ocenil zvyšujúcu sa úroveň jazykového vzdelávania na Slovensku.

Slávnostné odovzdanie certifikátov sa uskutočnilo ako súčasť osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý bude 26. septembra. V Uličke jazykov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa návštevníci budú môcť opäť zoznámiť s činnosťou zahraničných kultúrnych inštitútov, Zastúpenia Európskej komisie v SR či Informačnej kancelárie Rady Európy.

"Certifikáty pre ocenených podpísala členka Európskej komisie zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou a minister školstva Eugen Jurzyca," informuje internetová stránka ministerstva školstva.

Národným koordinátorom súťaží, ktoré iniciuje Európska komisia, je SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania realizovaná pod záštitou ministerstva školstva.

taj vs