Skúsenosti zo Severného Írska ponúka EÚ ako model pre zmierovací proces

Brusel 29. januára (TASR) – Po tom, čo bola Európskej únii udelená Nobelova cena za mier, Európska komisia dnes vyzvala rozdelené spoločenstvá v EÚ a mimo nej, aby pouvažovali o tom, či a akým spôsobom by mohli využiť skúsenosti z programu EU PEACE v Severnom Írsku a v pohraničnej oblasti Írska.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn v tejto súvislosti vo štvrtok v Bruseli usporiada konferenciu pod názvom "Zbližovanie rozdelených spoločenstiev – výmena skúseností z programu EU PEACE".

Na konferencii sa zúčastní predseda vlády Severného Írska Peter Robinson, podpredseda severoírskej vlády Martin McGuinness a írsky minister pre verejné výdavky a reformu Brendan Howlin. Hosťami budú predstavitelia členských štátov EÚ a kandidátskych štátov, susedných i ďalších krajín.

S cieľom podeliť sa o svoje skúsenosti budú na tomto stretnutí prítomní aj účastníci troch projektov v oblasti budovania mieru zo Severného Írska. Na ich prezentácie nadviaže diskusia o tom, do akej miery možno prístup, ktorý bol uplatnený v programe PEACE, preniesť do iných častí sveta.

"Programy EU PEACE ovplyvnili životy približne milióna ľudí v Severnom Írsku a v pohraničnej oblasti Írska a prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok pre mier a zmierenie," pripomenul dnes komisár Hahn.

Podľa neho posledné udalosti v Severnom Írsku poukázali na to, že prevažná väčšina obyvateľstva túži po mieri. Dodal, že pri kladení základov participatívnej spoločnosti, v ktorej všetky spoločenstvá profitujú z plodov mierového spolunažívania, prináleží významná úloha finančným prostriedkom EÚ.

Úlohou regionálnej politiky je podľa neho realizovať investície, ktoré zmenia životy ľudí.

"Ja verím, že program PEACE bude pokračovať bez ohľadu na výsledky súčasných diskusií o rozpočte EÚ," zdôraznil Hahn.

Na konferencii budú predstavené viaceré sociálne, kultúrne a športové projekty z írsko-severoírskeho pohraničia, ktoré boli zamerané na prekonávanie sektárstva, segregácie a rasizmu.

Program PEACE III (2007-13) pre Severné Írsko a pohraničnú oblasť Írska je čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ na regionálnu politiku (225 miliónov eur z fondov EÚ a ďalšie vnútroštátne príspevky vo výške 108 miliónov eur).

Medzi hlavné ciele programu PEACE III patrí posilnenie pokroku na ceste k mierovej a stabilnej spoločnosti a presadzovanie zmierenia prostredníctvom podpory opatrení a projektov, ktoré pomáhajú zbližovať spoločenstvá a prispievajú k budovaniu participatívnej spoločnosti pre všetkých.

EÚ na tento program doteraz poskytla finančnú pomoc v celkovej výške 1,3 miliardy eur.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem