Sloboda tlače sa v kandidátskych krajinách zhoršuje

„Sloboda prejavu a sloboda médií, ktoré sú integrálnou časťou každého demokratického systému je naďalej v kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajinách problémom,“ povedal pri predstavovaní Stratégie rozširovania na obdobie 2010-2011 eurokomisár Štefan Füle.

Turecko

V správe o Turecku Komisia konštatuje, že „existujúci právny rámec nedostatočne garantuje slobodu prejavu“. Dokument hovorí o mnohých prípadoch porušenia práva slobody prejavu a to napriek snahám EÚ podporiť dialóg občianskej spoločnosti aj na tému médií. Komisia si všíma aj vysoký počet prípadov stíhania novinárov a zákazov prevádzky webových stránok.

V súčasnosti je v Turecku uväznených 40 novinárov. Podľa Európskej federácie novinárov len preto, že „si svoju prácu robia poctivo a profesionálne“. V októbri vypršal v Turecku dvojročný zákaz populárnej stránky na zdieľanie videí YouTube.

Opozičné politické strany v Turecku tvrdia, že septembrové referendum o ústavných zmenách sa v krajine nieslo v atmosfére strachu spôsobeného finančným tlakom na médiá.

Európska exekutíva vidí v oblasti slobody médií v Turecku len veľmi obmedzený pokrok a kritizuje tiež otvorený antisemitizmus tamojších ultranacionalistických médií.

Mediálne násilie na Balkáne

Na základe správ z organizácií zastrešujúcich rozličné médiá Európska komisia konštatuje, že napriek prijímaniu nových zákon sa v praxi mení len máločo.

„Vo viacerých krajinách západného Balkánu sa stále vyskytujú vyhrážky a fyzické útoky voči novinárom“, uvádza sa v strategickom dokumente. Najhoršie z porovnania mediálneho prostredia vychádza Macedónsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo.

V Bosne a Hercegovine podľa Freedom House Indexu stúpol politický tlak na médiá. Podobná situácia je aj v Kosove. Podľa britského týždenníka The Economist je kosovský verejnoprávny vysielateľ RTK pod politickou kontrolou podpredsedu vlády Hajredina Kuciho. Vedenie televízie dokonca hovorí o vydieraní.

Organizácia Freedom House označuje všetky kandidátske krajiny na vstup do EÚ ako „čiastočne slobodné“ pokiaľ ide o slobodu tlače. Podobne je na tom Bhután alebo Nigéria.  Z členov EÚ má tento ranking aj Bulharsko a Rumunsko.