Slovákom chýba podnikateľská odvaha

Mladý podnikateľ Ilustračná foto: FreeDigitalPhotos.net)

Typický predstaviteľ slovenského startupu je ambiciózny, inovatívny, uvažuje globálne, je o krok vpred a nebojí sa neúspechu. Vyplýva to z nedávneho prieskumu KPMG Start-up Survey  za rok 2013.

Podľa Tomáša Husára zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) však nestačí byť len ambiciózny človek s inovatívnym myslením. „Ak chcete patriť medzi 10 % firiem, ktoré dokážu so svojím nápadom uspieť, potrebujete mať dostatok informácií, kontaktov, kapitálu a skúseností, resp. niekedy pomôže aj kúsok šťastia,“ dodáva.

Problémom sú financie

Z prieskumu KPMG vyplýva, že iba tretine startupov sa podarilo získať externé finančné zdroje. Vo väčšine to bolo do 50 000 eur, 29% sa môže pochváliť sumou medzi 100 až 500 000 eur , 7% získalo viac ako pol milióna eur.

Z tých, ktorí zdroje nezískali tvrdia, 10% uvádza, že o ne nemali záujem,  40% ešte nie je pripravených  na investora a 30% je v procese ich získavania. Bezúspešne dopadla pätina opýtaných.

Z novozaložených startupov už 37% dokáže vytvárať príjmy – 69% do 50 000 eur, 23% viac ako 50 000 a až 8% viac než pol milióna eur.

„Jedným z problémov je chýbajúca štruktúra podnikateľských anjelov. Inštitúcie zaoberajúce sa podporou start-upov sa zameriavajú viac na poskytnutie podporných nástrojov v podobe priestoru na rozvoj start-upu ako na pomoc prostredníctvom financovania počiatočným kapitálom," uviedla Dominika Bizíková z komunikačného oddelenia Slovak Business Agency.

„Problém predstavujú aj objektívne podmienky na Slovensku – rozsah trhu a kúpyschopnosť zákazníkov, spoločenské vnímanie neúspechu v podnikaní a legislatívne podmienky,“ dodala.

Slovenské startupy sú na začiatku

„V súčasnosti sa start-up komunita na Slovensku nachádza v porovnaní so zahraničnými krajinami vo fáze počiatočného rozvoja, avšak už slávi svoje prvé celosvetové úspechy,“ zhodnotila Bizíková. Priaznivé podmienky pre prácu start-up podnikateľov tu vytvárajú coworkingové centrá, umožňujúce ich vzájomnú interakciu a komplexnú podporu podnikania.

Až 75 percent startupistov expandovalo na zahraničný trh. Najčastejšie do Strednej a Východnej Európy (50%), Západnej Európy (45%) a Severnej Ameriky (41%), uvádza prieskum KPMG.   

Najčastejší slovenský startup

Typický slovenský startup je softvérová služba zameraná na strednú a východnú Európu. Je úspešná vďaka kvalitnému, vysoko motivovanému a viacjazyčnému tímu. Slovenský startupista pracuje na 2 až 3 projektoch, má dobrý prístup k ľudom, vie rýchlo vytvoriť kvalitný tím a túži po lepšom prístupe k súkromnému alebo rizikovému kapitálu. 

Spoločný záujem firiem a startupov vzniká najmä v odvetví elektronického nakupovania a platenia (64%), softvéru (55%), softvérových služieb, mobilných aplikácií a finančných služieb.

Po úspešnom spustení startupu až 77% zostane v rukách zakladateľov, kým (v USA to je 45% a celosvetovo 54%,  a 14% ide do akvizície.

V roku 2014 možno podľa KPMG očakávať zlepšenie spolupráce so záujmovými skupinami a väčšiu nielen finančnú, ale hlavne mentoringovú podporu firiem. Rátať možno aj s lepšou podporou privátneho sektora či zo zahraničia.

(EurActiv/TASR)