Slovenské fabriky znepokojené rozhodnutím Komisie

Krátka správa:

EK požaduje od Slovenska zníženie kvót o takmer 7% oproti tomu, čo požadovali firmy. Podľa rezortu životného prostredia Komisia nevzala do úvahy vysoký rast HDP, výpadok jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice či nové prírastky energetických zdrojov.

Poslanci EP si včera pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Komisár pre zamestnanosť a sociálne otázky V. Špidla poukázal na potrebu zvyšovania informovanosti verejnosti a na nutnosť zapojenia širokých vrstiev obyvateľstva do diskusie o probléme.

Európske spoločnosti budú môcť podľa komisára pre dane L. Kovácsa v priebehu piatich rokov v Únii využívať jednotný daňový základ, čo by malo v značnej miere  zjednodušiť činnosť firiem.

EÚ sa obáva závislosti na zemnom plyne od Ruska, ktoré je jej kľúčovým zásobovateľom energií. Komisár pre energetiku ako nového potenciálneho zásobovateľa vidí Kazachstan.